Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas nacionālais metroloģijas centrs' SIA
Pasūtītājs
Valsts policija
Līguma termiņš
Laika periods
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss