Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Amber Line' SIA
Pasūtītājs
Valsts policija
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss