Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Sportdog.lv' SIA
Pasūtītājs
Valsts policija
Līguma termiņš
Līdz saistību izpildei
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi