Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'SRC Brasa' SIA
Pasūtītājs
Valsts policija
Līgumsumma
2479338.84
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
25.10.2019.