Publikācijas datums:
IeM VP 2020/53A
Neizsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
laine.boza-lielkaja@vp.gov.lv

2021. gada 12. janvārī no plkst. 13:00 līdz 15:00 tiešsaistē, izmantojot Cisco Webex platformu, plānota ieinteresēto piegādātāju sanāksme iepirkumam "Specializētās tehnikas iebūve pārvietojamās laboratorijās (mikroautobusos)" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2020/53A).

Pieteikšanās līdz 2021. gada 11. janvāra plkst.13:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: laine.boza-lielkaja@vp.gov.lv.

Pieteikumā jānorāda dalībnieka nosaukums, reģistrācijas Nr., deleģētā pārstāvja vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālr.nr..

Pielikumā: