Publikācijas datums:
IeM VP 2020/ 77 EEZ
Neizsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
vija.keisa@vp.gov.lv

2021. gada 21. janvārī no plkst. 11:00 līdz 12:00 tiešsaistē, izmantojot Cisco Webex platformu, plānota ieinteresēto piegādātāju sanāksme iepirkumam “Reklāmas un publicitātes pakalpojumi EEZ projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2020/77 EEZ).

Pieteikšanās līdz 2021. gada 20. janvāra plkst.12:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: vija.keisa@vp.gov.lv. Pieteikumā jānorāda dalībnieka nosaukums, reģistrācijas Nr., deleģētā pārstāvja vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālr.nr..

Pielikumā: