Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
39K SIA
Pasūtītājs
Valsts policija
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi