Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'astoņi plus'
Pasūtītājs
Valsts policija
Iepirkuma procedūra
Sarunu procedūra