Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'Guilty'
Pasūtītājs
Valsts policija
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss