Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
Baltic Armaments OÜ
Pasūtītājs
Valsts policija
Līguma termiņš
Laika periods
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss