IeM VP 2020/01 IDF
Noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 23.01.2020.
Iesniegšanas datums

Specializētās datortehnikas, programmatūras, programmu un licenču atjauninājumu iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'ATEA' SIA
Līgumsumma
35144.67
IeM VP 2019/93
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 11.02.2020.
Iesniegšanas datums