Mobilo voljēru un suņu trenažieru iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
SIA '3D Steel Style'
IeM VP 2020/49
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Žalūziju iegāde (uz diviem gadiem)

Piegādātājs / izpildītājs
'Lauresta LV' SIA
IeM VP 2020/52
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
IeM VP 2020/50
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Alkohola blīvummērītāja moduļa iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Armgate' SIA
IeM VP 2020/46
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Laboratorijas mēbeles

Piegādātājs / izpildītājs
'OFFICE SOLUTIONS' SIA
IeM VP 2020/47
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
IeM VP 2020/39
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Darba stacijas ar programmatūru iegāde video materiālu analīzei

Piegādātājs / izpildītājs
'DATI Group' SIA
IeM VP 2020/41
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Interaktīvu mācību materiālu kopuma izstrāde mācību procesa nodrošināšanai

Piegādātājs / izpildītājs
'Baltijas Datoru akadēmija' SIA
IeM VP 2020/40
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
IeM VP 2020/38 IDF
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 20.07.2020.
Iesniegšanas datums
IeM VP 2020/29
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Barošanas elementu iegāde (uz vienu gadu)

Piegādātājs / izpildītājs
'North Technology Group' SIA
IeM VP 2020/33
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
IeM VP 2020/32
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Papīra arhīva digitalizācija

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'DuGa'
IeM VP 2020/35
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
IeM VP 2020/30
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Autotransporta svari ar aprīkojumu

Piegādātājs / izpildītājs
'Labochema Latvija' SIA
Līgumsumma
20661
IeM VP 2020/24
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Seifu iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Modus Tetra' SIA
Līgumsumma
23302.75
IeM VP 2020/26
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
IeM VP 2020/15
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
IeM VP 2020/13
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīču TruCAM II verificēšanas un tehniskās apkopes pakalpojumi

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas nacionālais metroloģijas centrs' SIA
IeM VP 2020/08
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mutiskās tulkošanas nodrošināšana (uz diviem gadiem)

Piegādātājs / izpildītājs
'POLYGLOT tulkojumi' SIA
IeM VP 2020/07
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mobilo voljēru un suņu trenažieru iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
Demontāža SIA
IeM VP 2020/03
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Grāmatu iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Vēstnesis' VSIA
IeM VP 2020/02
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums