Iekšējās drošības akadēmija jeb IDA ir vairāku institūciju (Iekšlietu ministrija, Valsts policijas koledža, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte) veidota apvienība kopēja mērķa sasniegšanai, - apvienojot resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.

Tas ir augstskolu sadarbības formāts, koplietojot trīs iestāžu resursus un akadēmisko personālu, bet neveidojot jaunu juridisko personu – augstskolu.

Studiju process tiks īstenots gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan arī Valsts policijas koledžā, kopīgi izmantojot visu minēto partneru studiju infrastruktūru un iesaistot augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla resursus.

Ko var studēt IDA?

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas, unikālas, ilgtspējīgas un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītas studiju programmas.

Vidusskolas absolventiem un esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem:

  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs”

  • Profesionālā bakalaura studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana”

Esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem:

  • Profesionālā (pirmā cikla) studiju programma "Policijas darbs", kuru īsteno pēc Valsts policijas koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguves

  • Profesionālā maģistra studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana”

  • Profesionālā maģistra studiju programma "Ekonomiskās drošības aizsardzība"

  • Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Sabiedrības vadība" apakšprogramma “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība”

Pēc programmu absolvēšanas iegūsi konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” diplomu par iegūto augstāko izglītību, profesionālo kvalifikāciju un grādu.

Detalizētāka informācija aplūkojama Iekšējās drošības akadēmijas mājaslapā.