Eiropadome 1999.gada 15. un 16. oktobra sanāksmē Tamperē vienojās, ka jāveido Eiropas Policijas akadēmija, lai izglītotu policijas vecākos virsniekus. 2004.gada oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par CEPOL pārveidošanu par pastāvīgu Eiropas Savienības (ES) organizāciju.

2006.gadā CEPOL tika piešķirts Eiropas Savienības organizācijas statuss.

2016.gada 1.jūlijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un ES Padomes Regula, ar kuru tiek izveidota Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL), ar kuru tika paplašināts CEPOL mandāts, nosakot, ka CEPOL produktus var izmantot plašāks nodarbināto loks.

CEPOL ir Eiropas Savienības aģentūra, kas izstrādā, īsteno un koordinē tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un nodarbināto apmācību. CEPOL piedāvā mācību iespējas dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām par aktuāliem jautājumiem, lai risinātu problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras cīnoties pret noziedzību, uzturot sabiedrisko kārtību, likumību un nodrošinot iedzīvotāju drošību, jo īpaši pievēršot uzmanību pārrobežu sadarbības uzlabošanai.

CEPOL mītne atrodas Budapeštā, Ungārijā.

Aģentūras mājas lapas adrese, kurā pieejama ļoti plaša informācija par CEPOL aģentūru, piedāvātajiem CEPOL produktiem, aktivitātēm ir pieejama šeit: https://www.cepol.europa.eu/ Informācija daļēji pieejamā visas ES dalībvalstu valodās, bet plašāka informācija pieejama angļu valodā.

 

Latvijas darbība CEPOL

Lai sekmētu sadarbību ar CEPOL un nodrošinātu Valsts policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu nodarbināto piedalīšanos mācībās, kā arī Latvijā organizētu starptautiskus kursus, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja (VP GAP SAB) Starptautisko lietu nodaļā ir izveidota nacionālā vienība, kura koordinē un vada CEPOL darbību Valsts policijā un sadarbojas ar citām tiesībaizsardzības iestādēm un mācību iestādēm Latvijā, kas ir deleģējušas savas kontaktpersonas CEPOL tīklā.

Sadarbība starp ES dalībvalsti un CEPOL aģentūru notiek tikai caur DV noteiktajiem kontaktpunktiem, kas ir izveidoti katrā valstī (ES DV kontaktpunktu informācija pieejama šeit: https://www.cepol.europa.eu/contact).

Latvijā CEPOL nacionālās kontaktpersonas pienākumus pilda un par saziņu ar CEPOL aģentūras darbiniekiem atbild Ieva Kļaviņa, VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste: 67075382ieva.klavina@vp.gov.lv.

CEPOL augstākā lēmējinstitūcija ir CEPOL valde. Valdes sēdes notiek divas reizes gadā, katru ES dalībvalsti valdē pārstāv viens valdes balsstiesīgais loceklis. Latviju valdē pārstāv pulkvežleitnante Evita Lipe, VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļas priekšniece: 67075455, evita.lipe@vp.gov.lv.

 

CEPOL aktivitātes

Katru gadu CEPOL organizē vairāk nekā 90 aktivitātes (mācību kursus, seminārus un konferences) un vairāk nekā 70 e-seminārus, kā arī tiešsaistes mācību kursus. Arī Valsts policija aktīvi iesaistās CEPOL kursu organizēšanā, organizējot vienu vai divus starptautiskus kursus gadā (izņēmums 2020.gadā, kad VP pieteicās un ieguva tiesības organizēt vienu CEPOL kursu Latvijā, bet organizatorisku iemeslu dēļ tas tika atcelts, un 2021.gadā tika pieteikts kurss, bet novērtējuma rezultātā tiesības organizēt kursu tika piešķirtas citam CEPOL sadarbības partnerim).

CEPOL darba plāns 2021.-2023.gadam ir pieejams šeit: https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/29-2020-MB-Annex.pdf (Single Programming Document).

1. Mācību kursi un semināri

2020.gadā tika plānoti 93 CEPOL kursi dažādās ES dalībvalstīs, bet COVID-19 pandēmijas dēļ klātienes kursi no 2020.gada marta dalībvalstīs netika organizēti un pārsvarā tika pārveidoti tiešsaistes versijā. CEPOL valdes sēdē, kas norisinājās 2020.gada 12.novembrī tika nolemts, ka 2021.gada 1.pusē visas tikšanās notiks tiešsaistē.

Kā pieteikties šīm aktivitātēm un kursiem?

2. CEPOL apmaiņas programma

Cits CEPOL produkts/aktivitāte, kurā piedalās tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, ir CEPOL apmaiņas programma. Ik gadu vairāki Valsts policijas un citu Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji gūst pieredzi citās Eiropas valstīs, kandidātvalstīs, kurām ir sadarbība ar Cepol, Austrumu partnerības valstīs, kurām ir sadarbība ar CEPOL un Latvijā tiek uzņemti apmaiņas partneri no šīm valstīm. Nacionālā apmaiņas programmas koordinatora pienākumus Latvijā veic Ieva Kļaviņa, VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste: 67075382, ieva.klavina@vp.gov.lv.

2020. gadā apmaiņas programmai bija pieteikušies 20 Valsts policijas nodarbinātie, 2 Valsts policijas koledžas nodarbinātie, 7 citu tiesībaizsardzības iestāžu nodarbinātie, uz šādām valstīm: Portugāle, Lietuva, Ukraina, Turcija, Armēnija, Kosova, Gruzija, Horvātija, Moldova, Bulgārija, Polija, bet, diemžēl, COVID-19 pandēmijas dēļ apmaiņas programmas aktivitātes tika atceltas.

3. Vienotie mācību kursu moduļi

Lai nodrošinātu vienotu pieeju un saturu policijas izglītības iestādēs visās ES dalībvalstīs, CEPOL ir izstrādājis 22 vienotos mācību kursu moduļus (papildus informācija pieejama CEPOL mājas lapā: https://www.cepol.europa.eu/online-modules, piedāvājot on-line apmācības par dažādām tēmām. Koordinatore par vienoto mācību moduļu ieviešanu Latvijā ir majore Olga Aņikoviča, Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas Starptautiskās sadarbības grupas vecākā inspektore: 67146276 , cepol@koledza.vp.gov.lv.

4. CEPOL nacionālā pētījumu un zinātnes korespondenta lomu Latvijā ir uzņēmusies Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) un korespondenta pienākumus pilda RSU lektore Ilze Bērziņa: 26442241ilze.berzina@rsu.lv.

5. CEPOL elektroniskā platforma LEEd

2019.gadā tika atklāta jaunā elektroniskā platforma LEEd (Law Enforcement Education), kas aizstāj CEPOL e-Net platformu. Šajā platformā mācībspēkiem, pētniekiem, studentiem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, izmantojot CEPOL elektronisko bibliotēku, kurā atrodamas publikācijas par ES valstu pieredzi un pētījumiem policijas zinātnes jomā, kā arī lasīt E-žurnālus. Jāatzīmē, ka jaunajā platformā pieejami tādi CEPOL produkti kā – tiešsaistes moduļi, ierakstīti e-semināri, kalendārā tiek atzīmētas CEPOL aktivitātes, kurām var sekot līdzi, atzīmēt svarīgāko, iespējama sarakste ar CEPOL LEEd platformas lietotājiem (čats), iespēja saņemt savā profilā sertifikātus par pabeigtiem kursiem/e-semināriem/online moduļiem. LEEd platforma tiek attīstīta un papildināta. Par reģistrēšanos un jautājumiem, kas saistīti ar CEPOL LEEd platformu aicinām sazināties ar elektroniskā tīkla koordinatori Ievu Kļaviņu, VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļas vecāko speciālisti: 67075382ieva.klavina@vp.gov.lv. Patlaban LEED platformā ir reģistrējušies 933 lietotāji.

2021. gadā 1000 reģistrētiem LEEd lietotājiem tiek piedāvāti gandrīz 500 jauni pašmācības moduļi. Tēmas ir grupētas šādās piecās kategorijās: Līderība, Komunikācija, Dažādība un iekļaušana, Datoru un tehnoloģiju prasmes, Garīgā veselība. Lai varētu piekļūt šīm mācībām, ir jābūt LEEd reģistrētam lietotājam. Links reģistrācijai LEEd platformā – https://leed.cepol.europa.eu Moduļu atrašanās vieta (pēc reģistrēšanās LEEd platformā): https://leed.cepol.europa.eu/blocks/thematic_areas/catshow.php?id=114 Tiek plānots uzturēt moduļus un atsvaidzināt piedāvājumu reizi ceturksnī, par to atbild e-apmācību komanda. Vairāk par tehniskajām prasībām skatīt pievienotajā dokumentā: OpenSesam satura tehniskās prasības.