Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācību aģentūra (CEPOL)

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācību aģentūra (turpmāk - CEPOL) darbojas kā nacionālo mācību iestāžu tīkls. Aģentūras viens no galvenajiem mērķiem ir izglītot dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas. CEPOL piedāvā mācību iespējas dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām par aktuāliem jautājumiem, lai risinātu problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras cīnoties pret noziedzību, uzturot sabiedrisko kārtību, likumību, un nodrošinot iedzīvotāju drošību, jo īpaši pievēršot uzmanību pārrobežu sadarbības uzlabošanai.

Eiropadome 1999.gada 15. un 16.oktobra sanāksmē Tamperē vienojās, ka jāveido Eiropas Policijas akadēmija, lai izglītotu policijas vecākos virsniekus. 2004.gada oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par CEPOL pārveidošanu par pastāvīgu Eiropas Savienības (ES) organizāciju. 2006.gadā CEPOL tika piešķirts Eiropas Savienības organizācijas statuss.

 

2016.gada 1.jūlijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un ES Padomes Regula, ar kuru tiek izveidota Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācību aģentūra (Regula Nr. 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI), saits uz regulu latviešu valodā pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2219&from=EN

 

CEPOL mītne atrodas Budapeštā, Ungārijā. Papildus CEPOL mītnei, 2019.gada 13.jūnijā Budapeštā tika atklāta CEPOL Kibernoziegumu akadēmija.

Latvijas darbība CEPOL

Lai sekmētu sadarbību ar CEPOL un nodrošinātu Valsts policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu nodarbināto piedalīšanos mācībās, kā arī Latvijā organizētu starptautiskus kursus, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļā ir izveidota nacionālā vienība, kura koordinē un vada CEPOL darbību Valsts policijā un citās tiesībaizsardzības iestādēs Latvijā.

CEPOL augstākā lēmējinstitūcija ir CEPOL valde. Valdes sēdes notiek divas reizes gadā, katru ES dalībvalsti valdē pārstāv viens valdes balsstiesīgais loceklis. Latviju valdē pārstāv pulkvežleitnante Inese Voloseviča, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas priekšniece (tel. 67075455, e-pasts: inese.volosevica@vp.gov.lv).

Katru gadu CEPOL organizē vairāk nekā 90 aktivitātes (mācību kursus, seminārus un konferences) un vairāk kā 70 e-seminārus, kā arī tiešsaistes mācību kursus. Arī Valsts policija un Valsts policijas koledža aktīvi iesaistās CEPOL aktivitāšu organizēšanā, organizējot vienu vai divus starptautiskus kursus gadā. CEPOL nacionālās kontaktpersonas (CEPOL National Unit) pienākumus un par saziņu ar CEPOL aģentūras darbiniekiem atbild - Ieva Kļaviņa, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste (tel.67075382, e-pasts: ieva.klavina@vp.gov.lv; cepol@vp.gov.lv) un kapteine Natālija Batova, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākā inspektore (tel. 67075468, e-pasts:  natalija.batova@vp.gov.lv, prombūtnē līdz 2021. gada 11. septembrim).

Cita aktivitāte, kurā piedalās tiesībaizsardzības iestāžu nodarbinātie no Latvijas, ir CEPOL apmaiņas programma. Ik gadu vairāki Valsts policijas un citu Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu nodarbinātie gūst pieredzi citās Eiropas valstīs, kā arī CEPOL sadarbības valstīs un Latvijā tiek uzņemti kolēģi. Nacionālā apmaiņas programmas koordinatora (National exchange coordinator, NEC) pienākumus veic Ieva Kļaviņa, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākā speciāliste (tel.67075382, e-pasts: ieva.klavina@vp.gov.lv).

Lai nodrošinātu vienotu pieeju un saturu policijas izglītības iestādēs visās ES dalībvalstīs, CEPOL ir izstrādājis vairāk nekā 10 mācību kursu moduļus, piedāvājot gan docētāju, gan studentu rokasgrāmatas. Koordinatore par vienoto mācību moduļu ieviešanu Latvijā – pulkvežleitnante Tatjana Varša, Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas Starptautiskās sadarbības grupas vecākā inspektore (tel. 67146276 , e-pasts: cepol@koledza.vp.gov.lv;  tatjana.varsa@koledza.vp.gov.lv).

CEPOL nacionālā pētījumu un zinātnes korespondenta pienākumus (CEPOL Science & Research Correspondent) Latvijā pilda Rīgas Stradiņa Universitāte, kas ir deleģējusi kā kontaktpersonu Ilzi Bērziņu-Ruķeri (tel.26442241, e-pasts: propoliceilze@gmail.com).

2019.gadā tika atklāta jaunā elektroniskā platforma LEED (Law Enforcement Education), kas aizstāj iepriekš esošo CEPOL e-Net platformu. Šī platforma tika radīta ar domu, lai sekotu līdzi mūsdienu IT risinājumiem un tā būtu pārskatāmāka Tiesībaizsardzības institūciju nodarbinātajiem. Šajā platformā atrodami tādi CEPOL produkti kā – tiešsaistes apmācību moduļi, ierakstīti e-semināri, e-žurnāli, e-grāmatas, kalendārā tiek atzīmētas CEPOL aktivitātes, kurām var sekot līdzi, atzīmēt svarīgāko, iespējama sarakste ar CEPOL LEEd platformas lietotājiem (čats), iespēja saņemt savā profilā sertifikātus par pabeigtiem kursiem/e-semināriem/online moduļiem. LEEd platforma tiek attīstīta un papildināta. Par reģistrēšanos un jautājumiem, kas saistīti ar CEPOL LEEd platformu, aicinām sazināties ar LEED koordinatoru - Ievu Kļaviņu, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecāko speciālisti (tel.67075382, e-pasts: ieva.klavina@vp.gov.lv). Patlaban LEED platformā ir reģistrējušies  643 lietotāji.