Artis Putāns

Vecākais inspektors
Konstantīna iela 8, Daugavpils, LV-5401
pasts [at] vp.gov.lv

Otrdienās: 09.00-11.00, 13.00-16.00; ceturtdienās: 09.00-11.00, 13.00-16.00