Latvijas prezidentūra BSTF tuvojas noslēgumam

2018. gada 18.-19. septembrī Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai (BSTF) ietvaros Valsts policija organizēja sesto Operatīvās plānošanas un koordinācijas (OPC) sanāksmi, kā arī Ekspertu darba grupas narkotiku nelegālās aprites apkarošanas un novēršanas jomā un Ekspertu darba grupas nelegālās imigrācijas apkarošanas un novēršanās jomā sanāksmes. Pasākums norisinājās Jūrmalā, viesnīcā “Baltic Beach Hotel”.

Ekspertu grupās par nelegālo imigrāciju un narkotiku apkarošanu tika sniegtas atskaites par pēdējo rīkoto pārrobežu operāciju rezultātiem, kā arī vīzija turpmākai sadarbībai Baltijas jūras reģionā.

OPC sanāksmi tradicionāli atklāja Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. OPC sanāksmē piedalījās visas 11 Baltijas jūras reģiona valstu delegācijas, kā arī starptautiskās organizācijas (CBSS, BSRBCC un Eiropols).

Krievijas delegācija prezentēja pārrobežu operācijas Goalkeeper veiksmīgos rezultātus, kā arī informēja klātesošos par FIFA 2018 drošības pasākumu organizēšanu un norisi. VP GKrPP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes nodaļas priekšnieks S.Radziņš sniedza detalizētu ieskatu narkotiku apkarošanas jomā; Valsts robežsardzes Analītiskās nodaļas galvenais inspektors V.Ivanovs informēja nelegālās imigrācijas apkarošanas jautājumiem, kā arī par operācijas “Four Seasons” norisi un rezultātiem; VP GKrPP Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 2.nodaļas priekšnieks M.Priednieks sanāksmes dalībniekus informēja par izmeklēšanām automašīnu zādzību jomā. VP GKrPP SSP 2.nodaļas priekšniece I.Pulka informēja par notiekošām aktivitātēm SOCEF projekta ietvaros. Eiropola pārstāvis iepazīstināja ar jaunākajiem Eiropola produktiem, kā arī plānotajām aktivitātēm. Muitas policijas pārvaldes pārstāvis A.Kalvis iniciēja diskusiju par pārrobežu operācijas TOBACCO turpmāko norisi.

Pārējās dalībvalstis informēja par situāciju savā valstīs un aktīvi iesaistījās diskusijās par labākajām sadarbības iespējām.

Šī bija pēdējā OPC sanāksme Latvijas prezidentūras ietvaros. Sākot ar 2019.gadu BSTF prezidentūru pārņem Polija un Vācija. Polija būs atbildīga par operatīvo sanāksmju rīkošanu, savukārt Vācija – par BSTF stratēģisko līmeni.

Latvijas BSTF prezidentūra noslēgsies 2018.gada 29.-30.novembrī ar BSTF Stratēģisko sanāksmi, kurā tiks novērtēti Latvijas BSTF prezidentūras laikā sasniegtie rezultāti, kā lemts par BSTF turpmāko darbības gaitu Vācijas prezidentūras ietvaros ar Polijas operatīvo atbalstu.

 

Valsts policija pārņem Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē - organizētās noziedzības apkarošanai.

Laikā no 21.-22. februārim Rīgā, viesnīcā “Pullman Riga Old Town Hotel” norisinājās pirmā Valsts policijas rīkotā sanāksme šogad pārņemtās prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai (BSTF) ietvaros. Tajā piedalījās 11 dalībvalstu delegācijas, lai apzinātu problēmjautājumu esošo situāciju, apmainītos ar pieredzi un plānotu turpmākās aktivitātes organizētās noziedzības apkarošanā.

 

Vakar un aizvakar norisinājās pirmā Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksme, kuras laikā norisinājās arī Ekspertu darba grupas narkotiku nelegālās aprites apkarošanā un novēršanā, kā arī Ekspertu darba grupas nelegālās imigrācijas apkarošanas un novēršanas jomā.

Informējot par pašreizējo situāciju noziedzības jomā Latvijā un Latvijas mērķiem BSTF prezidentūras nodrošināšanai, Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmi atklāja Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Turpinot sanāksmi, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes pārstāvji iepazīstināja ar rezultātiem narkotiku apkarošanas jomā un informēja par mobilām grupām, kas apkaro pret īpašumu vērstus noziegumus. Tāpat Valsts robežsardzes pārstāvis iepazīstināja ar nelegālās imigrācijas apkarošanas problēmjautājumiem, savukārt Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldes pārstāvis stāstīja par akcīzes preču kontrabandas apkarošanas jomu. Pārējās dalībvalstis ieskicēja situāciju savās valstīs un aktīvi iesaistījās diskusijās par turpmākajām sadarbības iespējām.

Savukārt Ekspertu darba grupās gan nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, gan narkotiku nelegālās aprites apkarošanas un novēršanas jomā eksperti pārrunāja aktuālākās problēmas un iespējamos risinājumus. Tika nolemts, ka Latvija sagatavos aptaujas pārējām dalībvalstīm par attiecīgās jomas problemātiku, savukārt pārējās dalībvalstis tiks aicinātas sniegt atbildes līdz nākamajai Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmei, kas notiks šī gada maijā Jūrmalā. Aptauju rezultātu analīze ļaus noteikt turpmākās darbības virzienus un plānot kopējās operatīvās aktivitātes nākotnē.

Valsts policijas organizētajā sanāksmē vakar un aizvakar piedalījās 11 dalībvalstu delegācijas, kuras pārstāvēja dažādas valsts tiesību aizsardzības iestādes – policiju, robežsardzi un muitu. Delegācijas bija no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas Federācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Tāpat pirmajā Latvijas organizētajā sanāksmē piedalījās Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāts, kā arī Interpola un Eiropola pārstāvji.

Latvijas prezidentūras BSTF laikā 2017. – 2018.gadā Valsts policija nodrošinās pastāvīgu BSTF sekretariāta funkciju izpildi, kā arī Operatīvās komitejas darbību, kuras ietvarā katru gadu tiks rīkotas trīs Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmes un pa trim ekspertu darba grupu sanāksmēm narkotiku nelegālās aprites apkarošanas un novēršanas jomā un nelegālās imigrācijas apkarošanas un novēršanas jomā.