Mēnešalga:
1010 līdz 1095 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Allažu 2, Rīga, LV - 1005/ Klusā 12. Rīga, LV - 1013

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes

Atbalsta nodaļas vecākais lietvedis

Profesijas kods – 334103

 Vispārējie darba pienākumi:

  • veikt dokumentu reģistrāciju un nodrošināt to virzību;
  •  izvērtēt dokumentu dažādos dokumentu pārvaldības posmos, pieņemt lēmumu par dokumentu sākotnējo virzību;
  • organizēt dokumentu uzskaiti un glabāšanu;
  •  konsultēt personas par dokumentu iesniegšanas prasībām un nodarbinātos par dokumentu apriti;
  •  piedalīties dokumentu pārvaldības procedūru izstrādē, sekot to ieviešanai.

Prasības:

  •  Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze.  
  •  Augstākā vai profesionālā vidējā izglītība.

Piedāvājam:

  • stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi;
  • mēnešalgu EUR no 1010.00 līdz 1095.00 (viduspunkts) (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā darbinieka individuālo vērtējumu);
  • normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas.

Struktūrvienības adrese:

Allažu 2, Rīga, LV - 1005/ Klusā 12. Rīga, LV - 1013

Pieteikšanās termiņš 2024.gada 30.aprīlis

Dzīves gājuma aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam), motivācijas vēstuli un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: cv@riga.vp.gov.lv , informācija pa tālruni 67219769.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1)jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2)iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz