Pie upes novietoti stāvēšanai cits citam blakus operatīvie transportlīdzekļi, priekšplānā policijas mašīna, pa vidu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mašīna, tālāk valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mašīna
Cigaretes
covid - viesu nami