Mēnešalga:
1109 EUR
Transports / Loģistika
Atrašanās vieta:
Vestienas iela 4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes
Nodrošinājuma pārvaldes Transporta biroja
Remonta un servisa nodaļas
speciālists (darbs noliktavā)

Profesijas kods – 4323 26


Vispārējie darba pienākumi:
-    nodrošināt materiālo vērtību uzskaiti un norakstīšanu.
-    veikt materiālo vērtību pieņemšanu un izsniegšanu pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, pārbaudīt pieņemto materiālo vērtību atbilstību pamatdokumentiem;
-    veikt elektronisku datu administrēšanu, apstrādi, uzturēšanu un ievadi noliktavas programmā;
-    nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, kas saistīta ar materiālo vērtību pieņemšanu, norakstīšanu vai materiāli atbildīgās personas maiņu;
-    veikt saņemto rēķinu un pavadzīmju iekšējās aprites uzskaiti, reģistrēšanu, kontrolēšanu un nosūtīšanu.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
•    Profesionālā vidējā izglītība;
•    Iepriekšēja pieredze darbam ar datoru (prasmes lietot Microsoft “Word”, “Excel”), komunikācija ar klientiem, vēlama pieredze līdzīgā amatā;
•    Vēlama vismaz 2 gadu darba pieredze līdzīgā amatā;
•    Valsts valodas zināšanas atbilst C līmeņa 2. pakāpei;
•    Vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:
-    stabilu darbu uz pilnu slodzi;
-    mēnešalgu sākot no 1109,- euro (pēc pārbaudes laika)
-    veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
-    sociālās garantijas (pēc pārbaudes laika);
-    prēmiju saskaņā ar darbinieka ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu līdz 75% no mēnešalgas ne vairāk kā vienu reizi kalendārajā gadā;
-    atvaļinājuma pabalsts 50% apmērā no mēneša algas.


Darba vieta: Valsts policija, Vestienas iela 4 Rīga, LV-1035 (viena vakance).

Pieteikšanās termiņš: – līdz 2023.gada 5.oktobrim.

Pretendentiem sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv:
-    motivētu pieteikuma vēstuli;
-    dzīves un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae);
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as.

Papildu informācija pa tālruni – 67208588.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.


Pretendentiem jāpiesakās līdz