Mēnešalga:
920 līdz 1075 EUR
Transports / Loģistika
Atrašanās vieta:
Vestienas iela 4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz
Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes
Nodrošinājuma pārvaldes Transporta biroja
Transporta speciālo iekārtu un aprīkojuma nodaļas
speciālists
Profesijas kods – 432326

Vispārējie darba pienākumi:
•    Veikt Valsts policijas transportlīdzekļu Resursu vadības informācijas sistēmas (RVIS) un Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) iekārtu darbības uzraudzību, monitoringu, attēlojamo datu korektumu un informācijas aktualizēšanu;
•    Konstatējot iespējamos RVIS programmatūras kļūmes, GPS un pārējo iekārtu darbības traucējumus vai bojājumus, informēt atbildīgās struktūrvienības, amatpersonas darbiniekus un Valsts policijas līgumu partnerus;
•    Veikt Valsts policijas transportlīdzekļu uzskaites resursu (TLUS) darbības uzraudzību un organizēt informācijas aktualizēšanu.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
•    Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
•    Iepriekšēja pieredze darbam ar datoru (prasmes lietot Microsoft “Word”, “Excel”), komunikācija ar klientiem, vēlama pieredze līdzīgā amatā;
•    Vēlama vismaz 2 gadu darba pieredze līdzīgā amatā;
•    Valsts valodas zināšanas atbilst C līmeņa 2. pakāpei;
•    Vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.


Piedāvājam:
-    stabilu darbu uz pilnu slodzi;
-    mēnešalgu sākot no 920 (pēc pārbaudes laika) līdz 1075 EUR(bruto);
-    veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);
-    sociālās garantijas (pēc pārbaudes laika);
-    prēmiju saskaņā ar darbinieka ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu līdz 75% no mēnešalgas ne vairāk kā vienu reizi kalendārajā gadā.

Darba vieta: Valsts policija, Vestienas iela 4 Rīga, LV-1035 (viena vakance).

Pieteikšanās termiņš: – līdz 2023.gada 6.aprīlim

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv , informācija pa tālruni – 67208638.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.Pretendentiem jāpiesakās līdz