Mēnešalga:
1000 līdz 1244 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes
Projektu nodaļas vecākais speciālists
(Eiropas Ekonomikas zonas projekta Nr. EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” projekta koordinators)

Profesijas kods – 2422 02

Vispārējie darba pienākumi:
- projekta semināru, konferenču un citu pasākumu plānošana un organizēšana (klātienē un attālināti videokonferenču režīmā);
- projekta apmācību plānošana un administratīvā organizēšana;
- pasākumu organizēšanai nepieciešamo iegāžu organizēšana (cenu aptaujas, tehniskās specifikācijas publiskajiem iepirkumiem utt.);
- projektu realizācijas gaitas atskaišu, pārskatu un prezentāciju sagatavošana;
- sadarbības nodrošināšana ar uzraugošajām iestādēm un projektu partneriem, citām nacionālajām un ārvalstu institūcijām;
- metodiskā atbalsta un konsultāciju sniegšana projektā iesaistītajiem par projektā veicamo uzdevumu izpildi un programmas nosacījumiem;
- dokumentu pārvaldības nodrošināšana.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
-    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
-    vismaz 1 gada pieredze projektu izstrādē vai īstenošanā;
-    pieredze starptautisku pasākumu organizēšanā;
-    valsts valodas prasme – vismaz C1 līmenis, angļu valodas prasme – vismaz B2 līmenis;
-    ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
-    izpratne par Valsts policijas funkcijām;
-    spēja patstāvīgi plānot savu darbu, precizitāte un iniciatīva;
-    izpratne par projektu vadību valsts pārvaldē, tai skaitā iepirkumu īstenošanu;
-    derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:
-    darbu uz projekta īstenošanas laiku (termiņš – 30.04.2023.)
-    daudzveidīgu un dinamisku darba vidi, un atsaucīgu kolektīvu;
-    iespēju daļēji strādāt attālināti;
-    atalgojumu (bruto) no EUR 1000,- līdz EUR 1244,-;
-    sociālās garantijas (pēc pārbaudes laika).
Darba vietas adrese: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

Pieteikšanās termiņš –2022.gada 4.februāris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv , informācija pa tālruni 67829558.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Pretendentiem jāpiesakās līdz