Mēnešalga:
745 līdz 875 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
Policijas tiesību katedras personāla apmācības speciālistu uz 0.5 slodzi
(profesiju klasifikatora kods – 242405)
(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)


Amata pienākumos ietilpst:

1.    īstenot šaušanas mācības dienesta vietās (praktisko šaušanas nodarbību) īstenošanu Valsts policijas un Rīgas reģiona pārvaldes (turpmāk – struktūrvienība) amatpersonām saskaņā ar nodarbību grafikiem;

2.    nodrošināt šautuvē noteiktās kārtības un drošības noteikumu ievērošanu praktisko nodarbību laikā šautuvē;

3.    reģistrēt struktūrvienību amatpersonas, kuras ieradušās uz šaušanas nodarbību Koledžas izglītības pasākumu administrēšanas sistēmā, nodrošinot apmeklējuma lapu aizpildīšanu vai citā noteiktajā kārtībā, līdz kārtējā mēneša beigām, iesniegt tiešajam vadītājam nodarbībās reģistrēto struktūrvienību amatpersonu sarakstus – Apmeklējuma lapas;

4.    saņemt, uzskaitīt, kontrolēt mērķu un citu materiālo līdzekļu izlietojumu, atbilstoši noteiktajai kārtībai sniegt atskaites par materiālo līdzekļu izlietojumu;

5.    nodrošināt un pieņemt ieskaites šaušanā struktūrvienību amatpersonām;

6.    sniegt atskaites par struktūrvienību amatpersonu šaušanas nodarbību un ieskaišu apmeklējumu un īstenošanu;

7.    piedalīties mācību vadlīniju aktualizēšanā un izstrādē šaušanas apmācību jomā un pilnveidot zināšanas un šaušanas meistarību, piedaloties Koledžas organizētajos un citos pieaugušo neformālās izglītības pasākumos;

8.    pildīt citus Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus un uzdevumus.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- otrā līmeņa augstākā izglītība specialitātē, atbilstoši 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim vai vismaz 5 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā jomā;

- profesionālā pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs – ne mazāka par 5 gadiem;

- derīgs Šaušanas instruktora sertifikāts vai apliecība;

- izpratne par pieaugušo neformālās izglītības īstenošanas procesu Valsts policijā;

- vēlama pedagoģiskā pieredze;

- pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana;

- labas iemaņas darbā ar datoru MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē;

- valsts valodas prasmes līmenis, kas atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1), vēlamas svešvalodas zināšanas.

Piedāvājam:

-    stabilu un interesantu darbu valsts iestādē pusslodzē (20 stundas nedēļā) šautuvēs Rīgā un Ogrē, atbilstoši grafikam;

-    konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 8.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija – EUR 745; 2.kategorija – EUR 782; 3.kategorija – EUR 875 (bruto));

-    iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

-    draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;

-    mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz vakanto personāla apmācības speciālista (uz darba līguma pamata) amatu līdz 2021.gada 15.oktobrim

Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz PTK personāla apmācības speciālista amatu” vai uz e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146285.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

       Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz