Mēnešalga:
835 līdz 1012 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
grāmatvedi Finanšu vadības nodaļā (profesiju klasifikatora kods – 331310)
(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

-    veikt darba samaksas aprēķinu, mēnešalgas, piemaksas, prēmiju, pabalstu, kompensāciju u.c. (naudas un vērtīgo balvu) Valsts policijas koledžas personālsastāvam, kadetiem;

-    nodrošināt darba samaksas uzskaiti:

-    samaksas veidiem (mēnešalga, piemaksas, prēmijas, naudas balvas, pabalsti, kompensācijas u.c.);

-    darbinieku kategorijām (izmaksu posteņiem – amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, intelektuālā darba darbinieki, fiziskā darba darbinieki, fiziskās personas uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata, pedagogi u.c.);

-    finansēšanas avotiem (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumi u.c.);

-    izdevumu klasifikācijas kodiem;

-    pasākumiem.

-    veikt uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu, papildatvaļinājumu aprēķināšanu atsevišķi – saistības darba samaksas daļai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

-    sagatavot darbiniekiem izziņas par ienākumiem vai aprēķināto vidējo izpeļņu;

-    sagatavot dokumentus, kuri nepieciešami darbinieka tiesisko attiecību izbeigšanas vai pārcelšanas gadījumā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- vēlama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas nozarēs);

- ne mazāk kā trīs gadus darba pieredze grāmatveža amatā;

- prasme orientēties tiesību aktos un spēja iegūtās zināšanas pielietot amata pienākumu pildīšanā, savienojot tās ar praktisko darbību;

- darba pieredze vai izpratne par darbu valsts pārvaldes iestādē;

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

- labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, vienoto resursu vadības sistēmu “HORIZON”.

Piedāvājam:

-    stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;

-    konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija - 835 EUR; 2. kategorija – 863; 3. kategorija - 1012 (bruto));

-    iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

-    veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);

-    mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2022.gada 4.februārim

jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule un dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Finanšu vadības nodaļas grāmatveža amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146277, 67219643.

Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem. Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendentu atlasi veiks personas datu pārzinis - Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par_koledzu/personas_datu_aizsardziba

Pretendentiem jāpiesakās līdz