Mēnešalga:
851 līdz 951 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
**** iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
kārtībnieks (operatīvās vadības jomā)


Profesijas kods – 3355 35


Galvenie amata pienākumi:

- pieņem informāciju par iecirkņa apkalpojamajā teritorijā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, par personām, kas tos izdarījušas, kā arī par citiem notikumiem, kas apdraud personu, sabiedrības vai valsts drošību;

- veic aizturēto, aizdomās turēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu;

- atbilstoši savai kompetencei veic lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās;

- veic speciālus uzdevumus un pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā iecirkņa apkalpojamajā teritorijā, kās arī likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā.

- atbilstoši kompetencei, strādā ar informācijas sistēmām. Nodrošina personu, dokumentu un transportlīdzekļu pārbaudi informācijas sistēmās.

- izdara aizturēto un iecirkņa operatīvās vadības telpās nogādāto personu pārmeklēšanu un personīgo mantu apskati un nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu, veic šo personu pastāvīgu kontroli un apsardzi.

- veic dienesta transportlīdzekļa vadītāja pienākumus.


Prasības pretendentiem:

-    atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

-    profesionālā izglītība (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis), tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana;

-    B kategorijas vadītāja apliecība.


Piedāvājam:

-    darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;

-    atalgojumu no 851,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 951,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena);

-    sociālās garantijas;

-    interesantu un dinamisku darbu;

-    profesionālu izaugsmi;

-    kvalifikācijas celšanas iespējas.


Darba vietas adrese:

-    Rīga, Brasas iecirknis (3 vakances) – Klusā iela 12, Rīga, LV-1013

-    Rīga, Centra iecirknis (5 vakances) – Matīsa iela 9, Rīga, LV-1001

-    Rīga, Kurzemes iecirknis (9 vakances) – Daugavgrīvas iela 34a, Rīga, LV-1048

-    Rīga, Ķengaraga iecirknis (3 vakances) – Vizlas iela 1, Rīga, LV-1057

-    Rīga, Latgales iecirknis (4 vakances) – Gogoļa iela 7a, Rīga, LV-1050

-    Rīga, Teikas iecirknis (4 vakances) – Burtnieku iela 37, Rīga, LV-1084

-    Rīga, Zemgales iecirknis (9 vakances) – Alīses iela 3a, Rīga, LV-1046

-    Rīga, Ziemeļu iecirknis (4 vakances) – Allažu iela 2, Rīga, LV-1005


Pieteikšanās termiņš: – 20.03.2021.


Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@riga.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67219769.


Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Gaujas iela 17, Rīga, LV-1026.


Valsts policijas vakances:

http://www.vp.gov.lv/?id=408&said=408&rsd=1


Valsts policijas koledža (mācību iespējas):

http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/gribu_macities/noteikumi

Pretendentiem jāpiesakās līdz