Mēnešalga:
823 līdz 923 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Bāriņu iela 3, Liepāja

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes

Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas

Patruļdienesta rotas (3.rota) jaunākais inspektors

(13.9.saime, II līmenis)

3 vakantas amata vietas

(VALSTS AMATPERSONAS AMATS AR SPECIĀLO DIENESTA PAKĀPI) 

http://www.vp.gov.lv/esipolicists

Profesijas kods – 3355 29

Galvenie amata pienākumi:

 1. Veic teritoriālās pārvaldes kārtībnieka līmenim noteiktos pienākumus (personu konvojēšanas un tiesu apsardzes jomā), t.sk.,
  • Veic Kriminālprocesa likuma noteiktā kārtībā aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu un apsardzi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

1.2. Veic Kriminālprocesa likuma noteiktā kārtībā aizturēto, apcietinātu un notiesāto personu un viņu mantu pārmeklēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

1.3. Saskaņā ar konvojēšanas uzdevumu veic Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu un apsardzi.

1.4. Nodrošina Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā aizturēto, apcietināto un notiesāto personu apsardzi tiesas sēžu laikā.

1.5.Veic Īslaicīgās aizturēšanas vietā un pagaidu turēšanas telpā ievietotu administratīvi aizturētu un Kriminālprocesa likumā noteiktā kārtībā aizturēto, apcietināto un notiesāto personu pastāvīgu uzraudzību, novērošanu un apsardzi.

1.6.Apzinīgi ievēro dokumentācijas noformēšanas prasības un izpildes kārtību, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 • Veic Īslaicīgās aizturēšanas vietā (turpmāk- ĪAV) ievietoto personu apsardzi un uzraudzību.
 • Nodrošina un kontrolē noteiktā režīma un sadzīves apstākļu ievērošanu ĪAV (higiēnas priekšmetu izsniegšana, ēdināšana, pastaigas, dušas apmeklējums, korespondences aprites nodrošināšana, dezinsekcijas un dezinfekcijas veikšana u.c.).
 • Veic ĪAV ievietoto personu datu reģistrēšanu BDAS un ĪAV žurnālos. Veic ĪAV ievietoto personu un kameru pārmeklēšanu.
 • Veic pienesumu pieņemšanu, kontroli, reģistrēšanu un nodošanu.
 • Pastāvīgi seko ĪAV iekārtojuma, signalizācijas, sakaru, videonovērošanas un apgaismojuma stāvoklim.
 1. Pilda konvoja priekšnieka pienākumus: vada pakļautā personālsastāva darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā tiesās, struktūrvienības apkalpojamajā teritorijā un objektu apsardzē.

Prasības kandidātiem, amata pildīšanai nepieciešama profesionālā pieredze un prasmes:

-        atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciāljām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

 •  profesionālā (vismaz 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis) izglītība (var būt arī vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis)), izglītības tematiskā joma - tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība;  

-     vismaz sešu mēnešu darba pieredze Valsts policijas iestādēs vai citās tiesībsargājošās iestādēs);

-        strādāt ar informācijas sistēmām un datubāzēm;

-   labas teorētiskās zināšanas un prasmes dienesta šaujamieroču izmantošanā/ pielietošanā;

 • B kategorijas transportlīdzekļa vadīšana;
 • valsts valodas zināšanas līmenis – C līmeņa 2.pakāpe;
 • vēlama vienas svešvalodas (angļu) zināšana profesionālās saziņas līmenī.

Vērtējamās kompetences: ētiskums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, atsaucība un sadarbība, darba plānošana un personīgā atbildība.

Piedāvājam:

-        dienesta vietu ar pilnas slodzes summēto dienesta pienākumu izpildes laiku;

-        mēnešalgu no 823.00 EUR (zemākā mēnešalga bruto) līdz 923.00 EUR (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem);

-        speciālās piemaksas (tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos reglamentētajai kārtībai un apmēriem);

-        normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas;

-        interesantu un dinamisku darbu;

-        kvalifikācijas celšanas iespējas;

-         profesionālo izaugsmi.

Dienesta vieta:  Kurzemes reģiona pārvalde, Bāriņu iela 3 (faktiskā dienesta izpildes dislokācijas vieta - Liepāja, Bāriņu iela 3, Ventspils, Ostas iela 33)

Pieteikšanās termiņš: 31.12.2020.

Pieteikuma vēstuli, kurā kandidāts detalizēti apraksta savu motivāciju, izpratni par izvēlēto amatu un Iestādes funkcijām (uzdevumiem), kā arī sniedz pašnovērtējumu un  argumentē savu piemērotību dienestam, Dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), atbilstoši Europass CV standartam un sludinājumā minētās izglītības apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@kurzeme.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 63404641.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Bāriņu iela 3, Liepāja, LV-3401.

Kandidātu ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz Valsts policijas koledžu (Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014) profesionālās pilnveides izglītības programmas "Policijas darba pamati" apgūšanai (6 mēneši).

Pretendentiem jāpiesakās līdz