Mēnešalga:
818 līdz 963 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža (bibliotēka)

aicina pievienoties savam kolektīvam

BIBLIOTEKĀRU

(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku


Galvenie amata pienākumi:

- bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšana;

- krājuma papildināšana, uzturēšana;

- datu apstrāde BIS ALISE;

- lietotāju konsultēšana;

- publicitātes materiālu veidošana.


Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

-       augstākā izglītība vai vidējā izglītība un tālākizglītības kursu sertifikāts bibliotēku darba jomā;

-       teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

-       zināšanas par informācijas meklēšanas sistēmām;

-       valsts valodas prasmes, kas atbilst augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1);

-       vēlamas angļu valodas zināšanas.


Piedāvājam:

-       stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi Ezermalas ielā 10, Rīgā;

-       pozitīvu darba vidi un kolēģu atbalstu;

-       interesantu un radošu darbu;

-       atalgojumu atbilstoši 7.mēnešalgu grupai  (pārbaudes laikā -  818 EUR, pēc pārbaudes laika - 963 EUR);

-       sociālās garantijas.


Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2023. gada 5. februārim jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule un dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Bibliotēkas bibliotekāres amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālr. uzziņām: 67219688, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Pretendentiem jāpiesakās līdz