Mēnešalga:
1018 līdz 1158 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 122, Jēkabpils, Jēkabpils nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa

 Kriminālpolicijas nodaļas  inspektors

 (izmeklēšanas darbā)

Vispārējie darba pienākumi:

  • patstāvīgi izskata no nodaļas priekšnieka saņemtos iesniegumus un pieteikumus par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā;
  • patstāvīgi vai izmeklētāju grupas sastāvā izmeklē no nodaļas priekšnieka saņemtos kriminālprocesus, izmeklēšanas rezultātā pieņem procesuālos lēmumus saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām;
  • pēc nodaļas priekšnieka uzdevuma izpilda ārvalstu tiesiskās palīdzības lūgumus, citu Valsts policijas struktūrvienību izmeklēšanas nodaļu un prokuratūras uzdevumus, kā arī sagatavo atbildes pēc valsts institūciju, un citu iestāžu, organizāciju un uzņēmumu pieprasījumiem;
  • nodrošina savā lietvedībā esošo kriminālprocesu personīgo uzskaiti, glabāšanu, ziņo nodaļas priekšniekam par svarīgākajiem pieņemtajiem kriminālprocesuālajiem lēmumiem;
  • izlemj jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu;
  • notikuma vietā veic nepieciešamās izmeklēšanas darbības noziedzīgā nodarījuma (likumpārkāpuma) apstākļu noskaidrošanai, tādu ziņu, pēdu, priekšmetu fiksēšanai, bet nepieciešamības gadījumos – izņemšanai Kriminālprocesa likuma noteiktā kārtībā, kurus vēlāk būs iespējams izmantot kā pierādījumus kriminālprocesā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

-          atbilstība Dienesta gaitas likuma 4., 7.pantā noteiktajām prasībām;

-          pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana,  sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);

-          speciālās atļaujas kategorija pieejai valsts noslēpuma objektiem - otrā kategorija;

-          zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;

-          sarunvalodas līmenī pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu (krievu, angļu, vācu, franču);

-          B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

  • darba vietu izvēlētajā iecirknī ar pilnas slodzes darba laiku;
  • atalgojumu no 1018,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 1159,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena, darba pieredze, iegūtā izglītība u.c.);
  • kvalifikācijas celšanas iespējas;
  • sociālās garantijas;

Darba vietas adrese: Jēkabpils iecirknis (3 vakances) – Brīvības iela 122, Jēkabpils, LV-5201.

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 1.novembris

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@zemgale.vp.gov.lv , informācija pa tālruni 63004336.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Katoļu iela 8a, Jelgava, LV-3001.

Valsts policijas vakances: http://www.vp.gov.lv/?id=408&said=408&rsd=1

Pretendentiem jāpiesakās līdz