Mēnešalga:
1453 līdz 1581 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Tālavas iela 4, Valka, Valkas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz


                                                               
  

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes

iecirkņa

Izmeklēšanas nodaļas

inspektors (izmeklēšanas jomā)

Profesijas kods – 3355 13

Galvenie amata pienākumi:

- uzsākt kriminālprocesu Valsts policijas reģiona pārvaldes iecirkņa apkalpojamā teritorijā izdarīto noziedzīgo nodarījumu atklāšanai un veikt nepieciešamo pirmstiesas izmeklēšanu;

- patstāvīgi vai kā izmeklēšanas grupas dalībnieks izmeklēt no tiešā priekšnieka saņemtos kriminālprocesus;

-savlaicīgi pieņemt lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, ja pastāv kriminālprocesu nepieļaujošie apstākļi;

- veikt izmeklēšanas organizatorisko, plānošanas un uzskaites darbu;

- izpildīt tiešā priekšnieka, uzraugošā prokurora norādījumus lietvedībā esošajos kriminālprocesos;

- patstāvīgi izskatīt iesniegumus, sūdzības un pieprasījumus, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika);

- valsts (latviešu) valodas prasmes- augstākais līmenis C.

Piedāvājam:

- darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;

- atalgojumu no 1453.00 līdz 1581.00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā pretendenta individuālos kritērijus;

- sociālās garantijas;

- interesantu un dinamisku darbu;

- kvalifikācijas celšanas iespējas.

Darba vieta: 

Rietumvidzemes iecirknis:

- Valka, Tālavas iela 4, LV-4701 (1 vakance)

Pieteikšanās termiņš: –  līdz 2024.gada 28.jūnijam.

Pretendentiem sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv

- Motivētu pieteikuma vēstuli,

- Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as.

Informācija pa tālruni 64202911.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, K-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz