Mēnešalga:
1237 līdz 1362 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Liepāja

Pretendentiem jāpiesakās līdzValsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes

Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas 

inspektors (administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas grupa)

Profesijas kods – 3355 13

Galvenie amata pienākumi:

- Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus.

- Konstatējot administratīvu pārkāpumu, uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu: pārbauda, vai ir izdarīts administratīvais pārkāpums; kvalificē administratīvo pārkāpumu; izvēlas konkrētiem apstākļiem atbilstošo administratīvā pārkāpuma procesa virzības veidu; pieņem procesuālos lēmumus.

- Uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu vai pieņemot lietvedībā no iecirkņa Reaģēšanas nodaļas vai Prevencijas grupas uzsākto administratīvā pārkāpuma procesu, veic izmeklēšanas darbības; izvērtē un veic konkrētiem apstākļiem nepieciešamās procesuālās darbības; ievēro procesuālos termiņus; konstatē un nostiprina iegūtos pierādījumus; izvērtē pierādījumu attiecināmību, pieļaujamību un pietiekamību; izvērtē nepieciešamību piemērot procesuālās sankcijas un procesuālos piespiedu līdzekļus;

- Pieņemt lēmumus administratīvā pārkāpuma procesā: sagatavo administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanai; izskata administratīvā pārkāpuma lietu; pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;  pieņem lēmumu par nepilngadīgas personas izdarītu administratīvo pārkāpumu; konstatējot nozaru likumā noteikto dalīto kompetenci, pārsūta lietu kompetentai institūcijai lēmuma pieņemšanai.

- Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

- Uzsākt un veikt resoriskās pārbaudes.

- Veikt informācijas ievadīšanu un izgūšanu no informācijas sistēmām.

Prasības pretendentiem:

-          atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

-          pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes);

-          valsts (latviešu) valodas prasmes- augstākais līmenis C.

Piedāvājam:

-          darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;

-          atalgojumu no 1237.00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 1362.00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā pretendenta individuālos kritērijus;

-          sociālās garantijas;

-          interesantu un dinamisku darbu;

-          profesionālu izaugsmi;

-          kvalifikācijas celšanas iespējas.

Darba vieta:  Liepāja, Saldus

Pieteikšanās termiņš: –  31.10.2023.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67209521.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1, K-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz