Mēnešalga:
1284 līdz 1473 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-4, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdzValsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes
Nodrošinājuma pārvaldes
Iepirkumu un līgumu pārvaldības nodaļas
 Iepirkumu speciālistsProfesijas kods – 332301

Vispārējie darba pienākumi:
-    nodrošināt publisko iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem;
-    veikt tirgus izpēti un iespējamo pretendentu noteikšanu, kā arī analizēt iepirkumu un iepirkuma procedūru pilnveidošanas iespējas, sniedzot atbilstošus priekšlikumus;
-    apkopot, saskaņot un iesniegt pārskatus un atskaites, savas kompetences ietvaros piedalīties Valsts policijas iepirkumu plānošanā un iepirkumu plānu/ grozījumu izstrādē;
-    konsultēt citus darbiniekus un palīdzēt iepirkumu un apgādes jautājumos, kā arī nepieciešamības gadījumā piedalīties darba grupās, iepirkuma komisijās un veikt eksperta funkcijas.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
-    augstākā vai profesionālā vidējā izglītība;
-    vismaz viena gada pieredze publisko iepirkumu jomā;
-    labas iemaņas darbā ar datoru un standartprogrammatūru;
-    spēja strādāt komandā;
-    izpratne par Valsts policijas funkcijām;
-    labas analītiskās spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

Piedāvājam:
-     darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;
-     atalgojumu no 1284.00 līdz 1473.00 EUR (bruto) – pēc pārbaudes laika;
-     iespēja darbu veikt daļēji attālināti;
-     radošu un daudzveidīgu darbu;
-     profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas;
-     veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
-     papildatvaļinājumu un prēmiju vienu reizi kalendārajā gadā, pamatojoties uz darbinieka ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu.

Darba vietas adrese: Valsts policija, Čiekurkalna 1 līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026 (viena vakance).

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023.gada 15.decembrim

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv , informācija pa tālruni – 67829428.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.


Pretendentiem jāpiesakās līdz