Statuss:
Noslēdzies
ES karogs
attēls

EK līdzfinansētā projekta „ES acquis un citu instrumentu ieviešana un piemērošana, lai pilnveidotu starptautisko sadarbību”
(projekta Nr. HOME/2011/ISEC/AG/JIT/4000002155)

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Iekšlietu Direktorāta programmas
"Noziedzības novēršana un cīņa pret to" atbalstu.

 

2012.gada 2.-3.jūlijā Lietuvā, Traķos notika Eiropas Komisijas programmas „Noziedzības novēršana un cīņa pret to” ietvaros līdzfinansētā projekta „ES acquis un citu instrumentu ieviešana un piemērošana, lai pilnveidotu starptautisko sadarbību” atklāšanas konference.

Projektu ievieš Lietuvas Republikas Policijas departaments sadarbībā ar partneriem – Latvijas Republikas Valsts policiju, Igaunijas Republikas Policijas un robežsardzes pārvaldi un Beļģijas Federālo policiju.

Projekta mērķis – nodrošināt gatavošanos Lietuvas Republikas prezidentūrai Eiropas

Savienības Padomē, kas notiks no 2013.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. Projekta aktivitātes - mācību vizītes uz iepriekš Eiropas Savienībā prezidējošo valsti – Beļģiju, lai iepazītos ar labāko praksi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā prezidentūras laikā, kā arī, lai iepazītos ar Beļģijas Federālās policijas pieredzi loģistikas jautājumu risināšanā. Bez tam, projekta ietvaros notiks apmācības policijas amatpersonām par ES instrumentu piemērošanu, starpkultūru sakariem un prezentācijas prasmēm.

Projekta īstenošanas laiks – 1 gads (2012.gada 1.jūlijs – 2013.gada 30.jūnijs), projekta nacionālo līdzfinansējumu (10% apmērā) nodrošina Lietuvas, Latvijas un Igaunijas policijas iestādes proporcionāli aktivitātēm, kurās tās piedalās, 90% projekta izmaksas sedz Eiropas Komisija.

Latvijas Republikas prezidentūra Eiropas Savienībā notiks no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam un par Latvijas paveikto sakarā ar gaidāmo prezidentūru Projekta atklāšanas konferencē tika sniegta prezentācija.

Plašāka informācija par Projekta saturu un aktivitātēm ir pieejama VP GAP SAB Starptautisko lietu nodaļā pie projekta koordinatores I.Volosevičas.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija  nevar būt atbildīga  par jebkādu  tās satura izmantošanu.