Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Veic ugunsgrēka notikuma vietas apskati, analizē cēloņus un nosaka ugunsgrēka izcelšanās iemeslu

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai jāpiesakās iepriekš, sazinoties ar ekspertu - janis.keics@ekspertize.vp.gov.lv tālr.67208427, lai noskaidrotu visus ekspertīzes veikšanai nepieciešamos materiālus un dokumentus

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Uz vietas tiek aizpildīts iesniegums par pakalpojuma saņemšanu un tā izmaksām. Maksājumu var veikt uz vietas ar maksājuma karti, vai uzrādīt iepriekš veikta maksājuma aplicinājumu.
  Tiek veikta ugunsgrēka izcelšanās iemeslu noskaidrošana.

 3. maksājuma veikšana
  jāveic ekspertīzes apmaksa

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums

Normatīvie akti

Maksājumi

PozīcijaCena
Ugunsgrēka tehniskā ekspertīze EUR

Saņemt pakalpojumu