Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Veic ugunsgrēka notikuma vietas apskati, analizē cēloņus un nosaka ugunsgrēka izcelšanās iemeslu

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojuma saņemšanai jāpiesakās iepriekš, sazinoties ar ekspertu - janis.keics@ekspertize.vp.gov.lv tālr.67208427, lai noskaidrotu visus ekspertīzes veikšanai nepieciešamos materiālus un dokumentus

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Uz vietas tiek aizpildīts iesniegums par pakalpojuma saņemšanu un tā izmaksām. Maksājumu var veikt uz vietas ar maksājuma karti, vai uzrādīt iepriekš veikta maksājuma aplicinājumu.
    Tiek veikta ugunsgrēka izcelšanās iemeslu noskaidrošana.

Veidlapas

  1. Iesniegums

Veidlapas

  1. Personu apliecinošs dokuments

Saņemt pakalpojumu