Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šaujamieroču un munīcijas uzglabāšana Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Gadījumā, ja fiziskā persona vēlas nodot savus ieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un šaujampulveri, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus uz laiku glabāšanā Valsts policijā, tad fiziskā persona iesniedz iesniegumu (brīvā formā) Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai (Valsts policijas struktūrvienībā, kur reģistrēts attiecīgais šaujamierocis un izsniegta glabāšanas/nēsāšanas atļauja).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma izskatīšanas persona nodod savu šaujamieroci un munīciju, kā arī attiecīgo ieroča atļauju Valsts policijas struktūrvienībā, kur reģistrēts attiecīgais šaujamierocis un izsniegta glabāšanas/nēsāšanas atļauja.Valsts policija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi, kas noteikts Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis”. Maksa par privātpersonu ieroču un munīcijas uzglabāšanu Valsts policijā sastāda 0,89 euro stundā (cena ar PVN).

 3. Apmaksas veikšana
  Pakalpojuma saņēmējam jāveic pakalpojuma apmaksa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis" cenrādim (skatīt 2.pielikumu)
  Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: Valsts policija
  Reģ.Nr.90000099040
  Saņēmēja BIC: TRELLV 22
  Konta Nr. LV67TREL2140091031000
  EKK: 21399

Maksājumi

PozīcijaCena
Privātpersonas ieroču un munīcijas uzglabāšana0.89 EUR