Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Šaujamieroču un munīcijas uzglabāšana Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Gadījumā, ja fiziskā persona vēlas nodot savus ieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, munīciju un šaujampulveri, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus uz laiku glabāšanā Valsts policijā, tad fiziskā persona iesniedz iesniegumu (brīvā formā) Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, deklarācijā norādītajai papildu adresei vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai (Valsts policijas struktūrvienībā, kur reģistrēts attiecīgais šaujamierocis un izsniegta glabāšanas/nēsāšanas atļauja).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc iesnieguma izskatīšanas persona nodod savu šaujamieroci un munīciju, kā arī attiecīgo ieroča atļauju Valsts policijas struktūrvienībā, kur reģistrēts attiecīgais šaujamierocis un izsniegta glabāšanas/nēsāšanas atļauja.Valsts policija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi, kas noteikts Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 “Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis”. Maksa par privātpersonu ieroču un munīcijas uzglabāšanu Valsts policijā sastāda 0,89 euro stundā (cena ar PVN).

Saņemt pakalpojumu