Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pirotehniķa sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras izglītības iestādē ieguvušas atbilstošu profesiju vai kvalifikāciju vai kuras apguvušas pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās izglītības programmu, vai kuras apguvušas pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas šā likuma 7.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktie ierobežojumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu)) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Nepieciešamie dokumenti:
  1. iesniegums;
  2. dokuments, kas apliecina pirotehniķa profesijas vai kvalifikācijas iegūšanu vai pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamās profesionālās izglītības, profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu izglītības iestādē (kopija);
  3. viena fotogrāfija (3 x 4 cm).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policija licencēšanas komisija izskata jautājumu par pirotehniķa sertifikāta izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.
  Sertifikātu var saņemt klātienē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz iesniedzēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

  Izsniedzot pirotehniķa sertifikātu, licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.

 3. Apmaksas veikšana
  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts kase Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV15TREL1060140922000
  49,80 euro valsts nodeva par pirotehniķa sertifikāta izsniegšanu.

  Ja pirotehniķa sertifikātu izsniedz elektroniska dokumenta veidā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

Maksājumi

PozīcijaCena
Pirotehniķa sertifikāta izsniegšana49.80 EUR