Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienāsSlēgts
 • Otrdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienāsSlēgts
 • Ceturtdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienāsSlēgts
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienāsSlēgts
 • Otrdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienāsSlēgts
 • Ceturtdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienāsSlēgts
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienāsSlēgts
 • Otrdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienāsSlēgts
 • Ceturtdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienāsSlēgts
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienāsSlēgts
 • Otrdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienāsSlēgts
 • Ceturtdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienāsSlēgts
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienāsSlēgts
 • Otrdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienāsSlēgts
 • Ceturtdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienāsSlēgts
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienāsSlēgts
 • Otrdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienāsSlēgts
 • Ceturtdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienāsSlēgts
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Speciālo atļauju (licenču), sertifikātu izsniegšana

Ezermalas iela 10B, Rīga, LV-1014
 • PirmdienāsSlēgts
 • Otrdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • TrešdienāsSlēgts
 • Ceturtdienās10.00 - 12.00 ; 14.00 - 16.00
 • PiektdienāsSlēgts
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Pirotehniķa sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras izglītības iestādē ieguvušas atbilstošu profesiju vai kvalifikāciju vai kuras apguvušas pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās izglītības programmu, vai kuras apguvušas pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas šā likuma 7.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktie ierobežojumi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegt /nosūtīt iesniegumu ar pievienotiem dokumentiem. Licencēšanas komisija izskata jautājumu par pirotehniķa sertifikāta izsniegšanu un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

  Nepieciešamie dokumenti:
  1. iesniegums;
  2. dokuments, kas apliecina pirotehniķa profesijas vai kvalifikācijas iegūšanu vai pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamās profesionālās izglītības, profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes programmas apgūšanu un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanu izglītības iestādē (kopija);
  3. viena fotogrāfija (3 x 4 cm).
  Iesnieguma paraugs: Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.45 „Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru” 2.pielikums

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.
  Maksājuma informācija:
  Saņēmējs: Valsts kase Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV15TREL1060140922000
  49,80 euro valsts nodeva par pirotehniķa sertifikāta izsniegšanu.

  Ja pirotehniķa sertifikātu izsniedz elektroniska dokumenta veidā, valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

  Izsniedzot pirotehniķa sertifikātu, licencēšanas komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.

 3. Apmaksas veikšana
  Ja pirotehniķa sertifikātu izsniedz elektroniska dokumenta veidā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

Maksājumi

PozīcijaCena
Pirotehniķa sertifikāta izsniegšana49.80 EUR