Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kontrolšāvienu veikšana ar vītņstobra šaujamieročiem

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Maksas makalpojums. Kontrolšāvienu veikšana ar vītņstobra ieroci. Pakalpojuma saņemšai jāpiesakās pa tālruni 67208632

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu iespējams saņemt kātienē, šaujamieroču pieņemšana kontrolšāvienu veikšanai notiek O,T,C no plkst. 09:00-12:00 (bet ne vairāk kā 20 ieroču vienības vienā darba dienā, Uz vietas tiek aizpildīts iesniegums par pakalpojuma sniegšanu un izmaksām. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, šaujamieroča glabāšanas /nēsāšanas atļauja, šaujamierocis un 3 patronas. Maksājumu var veikt uz vietas ar maksājumu karti, vai uzrādīt iepriekš veikta maksājuma apliecinājumu.
  Pakalpojums tiek sniegts Ieroču aprites likumā noteiktajā kārtībā

 3. maksājuma veikšana
  jāveic kontrolšāvienu apmaksa

Maksājumi

PozīcijaCena
Kontorlšāvienu izdarīšana EUR

Saņemt pakalpojumu