Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts policija izsniedz caurlaides, ja apsardzes komersants vai kredītiestādes iekšējās drošības dienests veic skaidras naudas inkasācijas apsardzi, apsardzes komersanta vai kredītiestādes iekšējās drošības dienesta īpašumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi .
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu).

  Nepieciešamie dokumenti:
  1. visiem caurlaižu pieprasītājiem:
  1.2. iesniegums
  1.3. īpašumā vai turējumā reģistrēto inkasācijas apsardzei izmantojamo transportlīdzekļu saraksts (norādīt transportlīdzekļa nosaukumu, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru
  1.4. apliecināta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija
  2. apsardzes komersantiem:
  2.1. apliecināta vienošanās kopija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē. Vienošanās darbības termiņš nedrīkst būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu
  2.2. apsardzes komersanta izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, kā arī to kredītiestāžu un komersantu adreses, kurās plānota skaidras naudas savākšana un nogādāšana un kurās tiks lietota caurlaide skaidras naudas inkasācijas apsardzes laikā
  3. kredītiestāžu iekšējās drošības dienestam:
  3.1. kredītiestādes izziņa, kurā norādīts caurlaižu nepieciešamības pamatojums, kā arī to kredītiestādes filiāļu adreses, kurās plānota skaidras naudas savākšana un nogādāšana un kurās tiks lietota caurlaide skaidras naudas inkasācijas apsardzes laikā

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts policijas licencēšanas komisija izskata jautājumu par caurlaides inkasācijas transportlīdzeklim izsniegšana un par rezultātiem paziņo iesniedzējam.

  Caurlaides tiek izsniegtas papīra formā un tās iespējams saņemt klātienē.

  Maksājuma informācija:
  valsts nodeva nav paredzēta