Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts policija saņemot profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendenta iesniegumu ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atbilstību ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai pirotehniķa profesijā, un pieņem lēmumu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību.
Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, Valsts policija izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.
Īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā: pirotehniķi, kas vēlas pirmo reizi uzsākt un sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā par to paziņo Valsts policijai, iesniedzot deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumos Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” noteikto.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski (nosūtot uz iestādes e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) vai izmantojot Valsts policijas E-adresi.
  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

  Ieniegumam pievieno:
  - Personu apliecinoša dokumenta kopiju.
  - Dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir).
  - Izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir).

 2. Process/Pakalpojuma saņemšana
  Saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai Valsts policija izvērtē pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām pirotehniķa profesijā, un pieņem lēmumu.
  Lēmums jāpieņem 4 mēnešu laikā.
  Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķa profesijā, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.
  Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķa profesijā un šī neatbilstība ir būtiska, Valsts policija izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods.
  Ja pretendenta iegūtais profesionālo kompetenci apliecinošais dokuments ārvalstīs neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam pirotehniķa profesijā, Valsts policija sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt par pirotehniķi.
  Valsts policijas lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt Iekšlietu ministrijā (Čiekurkalna 1.līnija 1 korp.2, Rīga, LV-1026, E-pasts - pasts@iem.gov.lv).

 3. Apmaksas veikšana
  Valsts nodeva par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 euro apmērā.
  REKVIZĪTI:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģ.Nr.90000050138
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Konta nr. LV15TREL1060140922000
  Maksājuma mērķis: Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

Maksājumi

PozīcijaCena
maksa par personas ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu240.00 EUR