EEZ Jaunumi
Praktiskās apmācības

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta Nr. EEZ/TM/2022/7 “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” laika posmā no 2023. gada 13. augusta līdz 16. augustam un no 3. septembra līdz 6. septembrim noritēja divas praktisko apmācību sesijas profesionālo apmācību – “Katastrofu upuru identificēšanā” (DVI – Disaster Victim Identification) ietvaros.

Apmācībās piedalījās arī Interpola pārstāvji, kuri dalījās teorētiskajās un praktiskajās zināšanās ar savu pieredzi katastrofu upuru identificēšanā dažādās pasaules valstīs. Tika apskatīti tādi gadījumi kā Ukrainā notriektās lidmašīnas reisa MH17, Vācijas Reinas upes 2021. gada plūdi, “Turkish Airlines” katastrofa Amsterdamā u.c.

Savukārt mūsu kriminālistikas speciālisti guva iespēju visas teorētiski apgūtās zināšanas pārbaudīt praksē – inscenētā katastrofas vietā. Radušos jautājumus un neskaidrības bija iespēja pārrunāt ar pasniedzēju komandu un katrai nestandarta situācijai rast risinājumu.

Lai atvieglotu upuru identifikāciju, inscenētā katastrofas vieta tika sadalīta sektoros. Dažkārt šādu sektoru var būt ļoti daudz, jo pārmeklējamā teritorija “atvērtajās katastrofās”, piemēram, plūdu un zemestrīču gadījumos nereti aizņem daudzus simtus kvadrātkilometru. Arī “slēgtajās katastrofās”, piemēram, aviokatastrofu upuru identifikācijā var gadīties neparedzēti apstākļi. Cilvēki var iet bojā arī uz zemes, lidmašīnai ietriecoties uz lauka braucošā traktorā vai automašīnā. Starp degošajām atlūzām ne vienmēr uzreiz iespējams saprast visu kopbildi un vēlams atstāt atvērtu prātu dažādām varbūtībām.    

Katru sektoru apskatīja un dokumentēja atsevišķa speciālistu grupa, kā arī katram grupas dalībniekam bija noteikts uzdevums. Katastrofu vietas apskatē atrastās ķermeņa daļas pirms nogādāšanas morgā tika dokumentētas speciālos katastrofu upuru identifikācijas bukletos. Katram ķermenim vai tā daļai  ir paredzēts savs atsevišķs buklets. Grupām bija iespēja pielietot dažādas pieejas darba efektivitātes palielināšanai un par katru metodi Interpola pārstāvji sniedza savu vērtējumu, norādot uz ieguvumiem.

Pareiza un rūpīga dokumentu aizpildīšana ir ārkārtīgi svarīgs faktors automatizētai upuru identificēšanai. Interpols cenšas maksimāli samazināt upuru identifikācijai nepieciešamo laiku, tāpēc katastrofu vietās un morgos iegūto datu apstrādei un analīzei tiek radītās un pielietotas arvien jaunas datorizētas sistēmas.

Katastrofu vietās bieži nākas saskarties ar lielā platībā izkaisītām ķermeņa daļām. Ne vienmēr izdodas atrast un identificēt veselu ķermeni un nākas strādāt ar to, kas pēc katastrofas palicis pāri.

Jāņem vērā, ka lielās katastrofās upuru var būt ļoti daudz. Līdz ar ko speciālistiem nākas strādāt psiholoģiski smagos apstākļos un Interpola mācībspēki norādīja uz psiholoģiskā atbalsta programmu un rehabilitācijas nozīmi katastrofu upuru identifikācijā iesaistīto speciālistu ikdienā.  Kā praktisku padomu viņi ieteica, neatkarīgi no saspringtās situācijas, saglabāt vēsu prātu un veselīgu humora izjūtu stresa pārvarēšanai. Ir būtiski norādīt, ka viss darbības process, kas norisinās apskatāmajā sektorā, attiecas tikai uz darbību veicošām personām. Lai nodrošinātu darba izpildes kvalitāti un pārpratumu novēršanu, kā arī ievērojot cieņu pret bojā gājušo piederīgajiem, neatkarīgi no traģēdijas mēroga, nepiederošu personu (politiķi, žurnālisti u.c.) iejaukšanās nav pieļaujama.

Turpinot mācības, dalībnieki improvizētā pagaidu morgā veica improvizēto katastrofas upuru identificējošo pazīmju dokumentēšanu, kā arī pirkstu nospiedumu un DNS iegūšanu. 

Dažkārt upuru identifikāciju var atvieglot arī pie bojā gājušā atrastās personīgās mantas un rotas lietas. Tāpēc salīdzināšanas procesā svarīga nozīme ir pazudušā cilvēka personīgo mantu detalizētam aprakstam. Visu upuru identifikācija var aizņemt pat vairākus mēnešus, tāpēc dažkārt pat sākotnēji neuzkrītošam sīkumam beigās var būt izšķiroša nozīme.  

Rodoties neskaidrībām krīzes situācijās, svarīga ir pareiza koordinācija un resursu atbilstoša novirzīšana nepieciešamajā virzienā. Svarīgi atcerēties, ka neskatoties uz to, ka speciālistu grupas veido dažādu nozaru un pat atšķirīgu valstu pārstāvji, visai speciālistu komandai jādarbojas kā vienotam mehānismam.

Noslēdzošā atziņa uz kuru norādīja Interpola pārstāvji bija sekojoša – “Mēs darbojamies, lai ģimenes varētu atgūt savus tuviniekus. Un darām to ar vislielāko cieņu pret bojā gājušajiem”.