Valsts policijas logo
Naudas banknotes
Vides piesārņojums