Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ir Iekšlietu ministrijas Valsts policijas struktūrvienība.

Tās pamatuzdevumi ir:

  • veikt ekspertīzes un izpētes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs, un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka institūcija (amatpersona) vai tiesa;
  • piedalīties notikuma vietas apskatēs, apvidus teritorijas, telpas un transportlīdzekļa apskatēs, veikt priekšmetu un līķu apskates, izdarīt personu aplūkošanu;
  • izņemt paraugus salīdzinošajai izpētei, piedalīties citu izmeklēšanas darbību veikšanā;
  • piedalīties operatīvajās darbībās pēc operatīvās darbības subjekta pieprasījuma;
  • veikt ekspertu apmācību un nodrošināt regulāru ekspertu kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi veikt ekspertīzes un izpētes civilprocesā un pēc privātpersonu pieprasījuma.

Sīkāka informācija par ekspertīzēm un to cenām – www.ekspertize.vp.gov.lv

Vienotā klientu (VP GKrPP Kriminālistikas pārvaldes / Valsts tiesu ekspertīžu biroja) aptauja

Cienījamais klient, lūdzam Jūs atbildēt uz dažiem jautājumiem, izsakot savu viedokli par mūs interesējošiem jautājumiem. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lai pilnveidotu sava darba kvalitāti un labāk izprastu Jūsu vajadzības.

Aptauju aicinām aizpildīt, spiežot uz pogas: