Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ir Iekšlietu ministrijas Valsts policijas struktūrvienība.

Tās pamatuzdevumi ir:

  • veikt ekspertīzes un izpētes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs, un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka institūcija (amatpersona) vai tiesa;
  • piedalīties notikuma vietas apskatēs, apvidus teritorijas, telpas un transportlīdzekļa apskatēs, veikt priekšmetu un līķu apskates, izdarīt personu aplūkošanu;
  • izņemt paraugus salīdzinošajai izpētei, piedalīties citu izmeklēšanas darbību veikšanā;
  • piedalīties operatīvajās darbībās pēc operatīvās darbības subjekta pieprasījuma;
  • veikt ekspertu apmācību un nodrošināt regulāru ekspertu kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi veikt ekspertīzes un izpētes civilprocesā un pēc privātpersonu pieprasījuma.

 

Sīkāka informācija par ekspertīzēm un to cenām – www.ekspertize.vp.gov.lv