Šobrīd ir atliktas Valsts policijas amatpersonu klātienes iedzīvotāju pieņemšanas, iedzīvotāji tiek aicināti iespēju robežās iesniegumus, sūdzības un citus dokumentus Valsts policijai iesniegt elektroniski vai izmantot telefonisku saziņu, izvairoties no fiziskas policijas klātienes apmeklēšanas. Izņēmums ir situācijas, ja persona ir saņēmusi norādi ierasties klātienē Valsts policijā. 

Gluži tāpat kā līdz šim, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas ierobežošanai noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu, Valsts policija ir gatava turpināt to uzraudzību un kontroli. Ņemot vērā šī brīža situāciju, policija plāno veikt atsevišķus ierobežojumu kontroles pasākumus, kā arī, saņemot informāciju, reaģēs uz iespējamiem likumpārkāpumiem. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli.

Svarīgi atcerēties - ja iedzīvotājiem ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, redz vai viņu rīcībā ir informācija par iespējamiem likumpārkāpumiem, tostarp iespējamiem valdības epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumiem, jāzvana 110, nevis jāraksta sociālajos tīklos. Tā policisti varēs ātrāk reaģēt uz saņemto informāciju!

Valsts policija atgādina, ka šo ierobežojošo pasākumu mērķis ir mūsu visu veselības un drošības jautājums! Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti būt atbildīgiem un neveikt prettiesiskas darbības, kā arī ievērot visus noteiktos piesardzības pasākumus. 

Tiesību akti saistībā ar Covid-19

 

Biežāk uzdotie jautājumi saistībā ar Covid-19:

Ja ir elektroniskais paraksts, iesniegumu, kas apstiprināts ar elektronisko parakstu, varat nosūtīt pa e-pastu:  pasts@vp.gov.lv. Tāpat iesniegumu iespējams nosūtīt portālā Latvija.lv (reģistrācija ar internetbankas datiem). To varat izdarīt šajā sadaļā "Iesniegums iestādei" .

Iesniegumā ir jānorāda detalizēta informācija, kas varētu būt noderīga nozieguma vai pārkāpuma atklāšanai, kā arī savi personas dati, adrese un kontakttālrunis.

Pavisam noteikti! Ārkārtējai situācijai noslēdzoties, spēkā stājās izmaiņas epidemioloģiskās drošības pasākumu regulējumā.

Ierobežojumi jāturpina ievērot, jo saglabājas gan augsti saslimstības rādītāji, gan augsts stacionēto Covid-19 pacientu skaits.
Pilnvaras turpināt noteikt personu tiesības ierobežojošus pasākumus epidemioloģiskās drošības nolūkos, neizsludinot īpašu tiesisko režīmu, Ministru kabinetam ir deleģējis likumdevējs – Saeima –, pieņemot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu.
Tādējādi daļa līdzšinējo drošības pasākumu ir pārcelti uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ar grozījumiem, kas stājās spēkā 7. aprīlī. Uzzini vairāk!

Būtiski, ka liela daļa saslimušo nezina, kur tieši inficējušies ar Covid-19, tāpēc aicinām ievērot noteiktos drošības pasākumus.
Tāpat aicinām turpināt izmantot iespēju strādāt attālināti, ja to pieļauj darba specifika, un nepulcēties vairāk kā divām mājsaimniecībām ārā!

Latvijā var ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības gadījumos:

 • darbs,
 • mācības, studijas,
 • ģimenes apvienošana,
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 • tranzīts,
 • nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Uzzini vairāk!

Caur ES ārējās robežšķērsošanas vietām Latvijā var ieceļot tikai noteiktas personu kategorijas, kas uzskaitītas MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 37.punktā. Pēc ierašanās Latvijā no ārvalstīm personai ir jāievēro 10 dienu pašizolācija. Ja personas pēdējo 14 dienu laikā bijusi valstī, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, tad pēc ierašanās Latvijā nekavējoties jāveic otrs tests.

Ceļojot no valstīm, kur 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija, atrodams Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapas sadaļā “Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19”.

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, no 11. februāra, personas no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices Konfederācijas un Apvienotās Karalistes ar starptautisko pasažieru pārvadājumiem  vai privāto transportlīdzekli Latvijā varēs ieceļot tikai neatliekamas nepieciešamības  gadījumos:

 • darbs,
 • mācības, studijas,
 • ģimenes apvienošana,
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana,
 • tranzīts,
 • nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri covidpass.lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi.

Ikvienam, kas ieceļo Latvijā, izmantojot starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ir jāuzrāda Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskais PCR testa (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma) negatīvs rezultāts. Apliecinājums nedrīkst būt senāks par 72  stundām. Savukārt personām, kas pēdējo 3 mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19, ir jāuzrāda ārsta izziņa vai medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza

Ja pasažieris nebūs spējīgs uzrādīt testa rezultātu - izdrukātu vai  elektroniski viedierīcē -, vai ārsta izziņu, tam tiks atteikta iekāpšana  transportlīdzeklī. Testa rezultātam vai ārsta izziņai ir jābūt angļu, franču, krievu vai izlidošanas valsts oficiālajā valodā. Izmantot pārvadātāja pakalpojumus varēs tikai, uzrādot negatīvu testa rezultātu. Šī norma attiecas arī uz tiem, kas iecerējuši ierasties Latvijā ar privāto transportlīdzekli. Testa rezultāts būs jānorāda covidpass.lv anketā, ko varēs pārbaudīt Latvijas robežsardze un policijas pārstāvji.[1]

Noteikti arī izņēmuma gadījumi, kad tests pirms ieceļošanas Latvijā nav jāveic:

 • Bērniem līdz 11 gadu vecumam
 • Pārvadātāju darbiniekiem un apkalpes locekļiem, jūrniekiem, kas dodas uz vai no savas darbavietas, tranzīta pasažieriem, kuri nepamet lidlauka kontrolējamo zonu, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem
 • Tests netiks prasīts pierobežas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso robežu darba, izglītības un līdzīgu vajadzību dēļ un var uzrādīt apliecinājumu par nodarbinātību vai izglītību

No 17. marta personām, kuras atgriežas no nebūtiskiem ceļojumiem trešajās valstīs par saviem līdzekļiem jāveic Covid-19 tests. Pozitīva rezultāta gadījumā nekavējoties jādodas uz 10 dienu pašizolāciju viesnīcā, kurā jāuzturas par saviem līdzekļiem. Uzzini vairāk!

Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv. Uzzini vairāk!

Pēc atgriešanās no ārvalstīm, kurās ir augsta saslimstība ar Covid-19, ir obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija, bet atsevišķām personu kategorijām (ārstniecības personām, izglītības iestāžu darbiniekiem u.c.) – 14 dienu pašizolācija, ko noteiktos gadījumos drīkst pārtraukt jau 10.dienā.

Pašizolācijas neievērošana darba vietā un darba laikā

Izņēmumi pieļaujami tiem ārvalstu iedzīvotājiem no riska valstīm, kuru:

 • ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei (var netikt piemērota pašizolācija darba pienākumu veikšanas laikā un vietā) (uzzini vairāk!)
 • ierašanās mērķis Latvijā ir dalība starptautiskos sporta pasākumos (uzzini vairāk!)

Vairāk par rīcību iebraucot Latvijā SKPC mājaslapas sadaļā “Ja atgriezies/iebrauc Latvijā”.

[1]Latvijas valstspiederīgie ar privāto transportu var ierasties Latvijā arī ar pozitīvu testa rezultātu. Galvenais, lai ir apliecinājums par pozitīva/negatīva testa veikšanu. Tomēr jāņem vērā, ka dodoties ceļā uz Latviju ar privāto autotransportu, var nākties saskarties ar citu valstu noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem, arī caurbraucot valstis tranzītā.

Ja persona pēdējo 14 dienu laikā bijusi valstī, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, tad pēc ierašanās Latvijā, personai ir pienākums nekavējoties tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā veikt Covid-19 testu. Ja tas nav iespējams, persona nekavējoties dodas pašizolācijā uz tūristu mītni no LIAA saraksta, un paliek tur līdz brīdim, kamēr tests tiek veikts un sagaidīti rezultāti.

 
Izdevumus par testa veikšanu, transportu, un uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojumiem tūristu mītnē persona sedz no saviem līdzekļiem!
Uzzini vairāk!

No 12. oktobra, šķērsojot Latvijas Republikas robežu, būs jāaizpilda elektroniskā anketa īpašā tīmekļvietnē covidpass.lv. Tīmekļvietne būs pieejama no jebkuras viedierīces.

Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas. Personai anketā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā persona būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā u.c. Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi.

Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts, mājaslapā ir izveidota funkcija “saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot e-pasta adresi.

Ja 10 dienu pašizolācijas laikā tiek mainīta uzturēšanas vieta vai ir jādodas prom no Latvijas uz savu mītnes zemi, par to ir jāziņo Valsts policijai.

Paziņot par izmaiņām var:

 • informējot policistu, kurš sazinās ar personu, lai pārliecinātos, ka tiek ievērota pašizolācija;
 • nosūtot rakstisku apliecinājumu uz e-pastu pasts@vp.gov.lv;
 • sazinoties ar to policijas iecirkni, kura apkalpojamā teritorijā persona uzturas;
 • ja pirms ierašanās Latvijā ir zināms, ka uzturēšanās laiks pašizolācijā būs mazāks kā 10 dienas, šo informāciju (došanās prom laiku utt.), var norādīt arī elektroniskajā apliecinājuma anketā vietnē covidpass.lv, kas tiek aizpildīta pirms ieceļošanas Latvijā. 

Personām, kuras ir atgriezušies no tā saucamajām “sarkanajām” valstīm (valstu saraksts), jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Savukārt mājas karantīna jāievēro 14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bija ciešs kontakts ar saslimušo. Ja persona dzīvo kopā ar saslimušo, tad 14 dienu atskaite sākas no dienas, kad slimnieks izveseļojies. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. 

Šobrīd ir paredzēta obligāta prasību lietot mutes un deguna aizsegus (medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas:

 • publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu;
 • publiskās vietās ārpus telpām, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma;
 • sabiedriskajā transportā, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus. Prasība lietot sejas masku attiecas arīdzan uz transportlīdzekļa vadītājiem, kuri neatrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē (6.3.apakšpunkts).

Mutes un deguna aizsegus var nelietot:

 • bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu;
 • personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.

MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.3.1. apakšpunktā uzskaitīti arī citi izņēmuma gadījumi, kad var nelietot mutes un deguna aizsegu, piemēram, tas attiecas uz profesionāliem orķestriem, koriem, teātru un deju kolektīviem, sportistiem un žurnālistiem.

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk visā valstī ir noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi. Tiek atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi klātienē, tai skaitā uguņošana un salūts. Ir atļauti vien gājieni un piketi, kuros piedalās ne vairāk kā 10 personas.

 

Tāpat ir aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. No 7. aprīļa ir atļauti privāti pasākumi divu mājsaimniecību ietvaros līdz 10 personām, taču tikai ārpus telpām.

Noteikumos tiek pieļauti apmeklējumi, ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.

Slimību profilakses un kontroles centrs aicina cilvēkus, kuri sniedz palīdzību vientuļiem vecāka gadagājuma ļaudīm (piemēram, nogādājot pārtiku vai zāles) vai aprūpē kādu, kas pats par sevi nevar parūpēties, obligāti lietot sejas masku un, ja iespējams, ievērot distanci, lai novērstu inficēšanās risku.

Bērēs un kristību ceremoniju noturēšanā neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.

Šādas pulcēšanās laikā tiek lietoti mutes un deguna aizsegi. Bēru un kristību ceremoniju var noturēt arī telpās.

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedriskajā transportā pēc 7. aprīļa paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi, kas jānodrošina pārvadātājiem un jāievēro pasažieriem.

Pasažieriem
 • Visiem pasažieriem (arī bērniem no 7 gadu vecuma) obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.
 • Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.
Pārvadātājiem
 • Jānodrošina transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana.
 • Ja nav iespējams nodrošināt fizisku barjeru no pasažieriem, vadītājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu.
 • No rītiem un vakaros, kad ir visvairāk braucēju, iespēju robežās jānodrošina lielākas ietilpības transportlīdzekļi vai jānodrošina papildu transportlīdzeklis. 

Pasažieri ir aicināti izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu un izvēlēties laiku, kad pasažieru ir mazāk, t.i., ne “pīķa” stundās, kad cilvēki dodas uz darbu vai no darba.

No 2021. gada 7. aprīļa klātienē drīkst strādāt visi veikali (ar kopējo tirdzniecības platību zem 7000 m2) ārpus tirdzniecības centriem. Klātienes tirdzniecību vairs neierobežo preču saraksti. Klātienes tirdzniecība notiek, strikti ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Lielajos tirdzniecības centros (virs 7000 m2) atļauta tikai pakalpojumu sniegšanas vietu un atsevišķu veikalu darbība:

 • aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas,
 • optikas veikali,
 • degvielas uzpildes stacijas,
 • veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta,
 • veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta,
 • grāmatnīcas.
 • Aizliegta distances tirdzniecībā iegādāto preču saņemšana uz vietas tirdzniecības centros!

Atļauta ielu tirdzniecības organizēšana (jeb gadatirgi), vienlaikus apstiprināts drošas tirdzniecības protokols visai āra tirdzniecībai. Uzzini vairāk!

Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās, tādējādi samazinot Covid-19 izplatību sabiedrībā, netiek sniegti šādi pakalpojumi:

 • skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumi (atļauts sniegt manikīra, pedikīra, podologa un friziera pakalpojumus),
 • sporta inventāra noma iekštelpās,
 • foto pakalpojumi klātienē (izņemot darba pienākumu veikšanai un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem, atļauts sniegt individuālus fotopakalpojumus ārtelpās),
 • izklaides un labsajūtas pakalpojumi (t.sk. bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)),
 • sporta klubu darbība iekštelpās,
 • kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība iekštelpās, t.sk. bibliotēkās (izņemot muzeju brīvdabas teritorijas, kas var strādāt, nodrošinot apmeklētāju vienvirziena kustību, cilvēku plūsmu nesastapšanos un divu metru distances ievērošanu),
 • sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi klātienē (izņemot ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai un darbību klātienē ražošanas uzņēmumos, izglītības iestādēs, kur jānodrošina, ka ēdināšanas vieta nav publiski pieejama, nepārklājas personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona, starp galdiņiem ir divu metru distance).
 • Nenotiek dzinējmedības!

Uzzini vairāk!

Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai. 

Šis ierobežojums neattiecas uz bērnudārziem un ražošanas uzņēmumiem, kur nav iespējams nodrošināt ēdiena izsniegšanu līdzņemšanai. Izņēmuma vietās papildus citām prasībām jāievēro šādi nosacījumi:

 • ēdināšanas vieta nav publiski pieejama;
 • nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas;
 • ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona;
 • starp galdiņiem ir 2 metru distance.

Lai palīdzētu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem sniegt drošus ēdināšanas pakalpojumus, Latvijas Restorānu biedrība, konsultējoties ar Pārtikas un veterināro dienestu, ir izstrādājusi labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu piegādei/līdzņemšanai.
Uzzini vairāk!

Tirdzniecībā būtiskākais ir panākt efektīvu un stingru distancēšanās normu ievērošanu. Visās tirdzniecības vietās, arī tirgū un ielu tirdzniecības vietās, ir jālieto maskas, jāievēro 2 metru distance, pastiprināta higiēna, jānodrošina informācija par piesardzību. Sejas vairogus drīkst lietot tikai kopā ar masku. Saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam ir aizliegts apkalpot klientu, kurš nelieto vai nepareizi lieto mutes un deguna aizsegu. Tas nozīmē, ka, piemēram, veikalā pārdevējs pircēju neapkalpos, ja cilvēks nelietos mutes un deguna aizsegu. Labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) jāizvieto aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.

Tirdzniecības vietā:

 • jābūt noteiktai atbildīgajai personai, kura organizē drošības prasību izpildi tirdzniecības vietā;
 • jābūt izstrādātai iekšējās kontroles sistēmai epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanai, kas pēc vajadzības jāuzrāda amatpersonai;
 • vienam apmeklētājam jāparedz ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, arī svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 25 m2, tad tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs;
 • ja infrastruktūra atļauj, jānodala izeja no ieejas;
 • apmeklētāju plūsmas kontroli organizē  ar iekšējās kontroles sistēmā norādītajiem līdzekļiem (to skaits kopā nedrīkst pārsniegt maksimāli atļauto apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā);
 • apmeklētāji tiek ielaisti tikai pa vienam (viens mājsaimniecības pārstāvis), izņemot ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona;
 • aizliegts organizēt un reklamēt īstermiņa speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt iedzīvotājus doties un uzturēties tirdzniecības vietās, tādējādi radot pulcēšanās risku.
 • vienlaicīgi atrodas ne vairāk kā maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits, kas tiek noteikts, summējot tirdzniecības vietās pieļaujamo apmeklētāju skaitu;
 • pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā kopā;
 • tiek kontrolēta apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības centra ieejām un izejām, gaiteņos, pie tualetēm un citur (ārpus pakalpojuma un tirdzniecības sniegšanas vietas), kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;
 • tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 m2 nepieciešams uzstādīt digitālu apmeklētāju plūsmas uzskaites rīku.

Par drošības pasākumu neievērošanu tirdzniecības vieta, tirdzniecības centrs vai tirgus var tikt slēgti līdz 7 dienām.

Ielu tirdzniecības vietās, jeb gadatirgos, jāievēro šādas drošības prasības:

 • apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi;
 • atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām;
 • fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija;
 • ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi (tematiski svētki, atrakcijas).

Atļauta visu preču sortimenta distances tirdzniecība un e-komercija, atļauta preču iegāde ar distances līgumu, piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī preču izsniegšana un saņemšana veikalos, ievērojot drošības nosacījumus.


Aizliegta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana tirdzniecības centros!

Lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību, apmeklētājiem atvērtas brīvdabas takas un muzeju ārtelpu ekspozīcijas, bet muzeju ekspozīcijas iekštelpās ir slēgtas.
Atgādinām, ka dabas takās, muzeju ārtelpās, pie vides un dabas objektiem, kurus apmeklē liels cilvēku skaits, sejas maskas jālieto visiem apmeklētājiem vecumā no 7 gadiem!

Savukārt digitālajā vidē ir apkopoti un atjaunoti informatīvās kampaņas #Ēkultūra resursi, aicinot iedzīvotājus visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, neapmeklējot iestādes klātienē.

Vairāk uzzini šeit!

 

Klātienē strādāt drīkst tikai tie darbinieki, kuru darba specifikas dēļ pienākumus nav iespējams veikt attālināti. 

Ja darba specifikas dēļ jāstrādā klātienē, darba devējam ir pienākums:

 • noteikt pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās;
 • noteikt atbildīgo par šo pasākumu ieviešanu;
 • nodrošināt nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • informēt nodarbinātos par darbavietā ieviestajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Lai samazinātu risku inficēties ar Covid-19, aicinām arī turpmāk ievērot šādus principus:

 • nodrošināt, ka kabinetā vienlaikus atrodas tikai viens nodarbinātais;
 • atvērta tipa birojos uz vienu nodarbināto paredzēt lielāku platību, piemēram, kā ārkārtas situācijas laikā - ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības;
 • ja kabinets ir liels un tajā uzturas vairāki nodarbinātie, nodrošināt pēc iespējas lielāku attālumu starp nodarbinātajiem, iespēju robežās nodrošinot arī aizsargbarjeru uzstādīšanu;
 • ja nav iespējams ievērot iepriekš minētos nosacījumus, izstrādā darba grafiku, piemēram, nosakot, kuri darbinieki (amatpersonas) nāk strādāt klātienē katru otro dienu. Institūcijas vadītājam ir jāizvērtē piemērotākais risinājums darba procesu organizēšanai, lai pēc iespējas samazinātu nodarbināto kontaktus.

 

Pārkāpumi ceļu satiksmē

Ārkārtējās situācijas laikā par pārkāpumiem ceļu satiksmē Rīgas reģionā, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, ir noteikti ierobežojumi!

 

 • Lietu izskatīšana klātienē nenotiek, kas neietekmēs piemērojamā soda apmēru.

 • Par lēmuma pieņemšanas iespējām bez klātbūtnes, vai arī par iespēju piedalīties klātienē, pārkāpējam tiks izskaidrots, sastādot protokolu.

 • Ja pārkāpējs vēlas, lai lieta tiktu izskatīta viņa klātbūtnē, to uz vietas jānorāda inspektoram vai jālūdz lietas izskatīšanas atlikšana, nosūtot iesniegumu/lūgumu VP Rīgas reģiona pārvaldei.

 • Nesaņemot lūgumu par lietas izskatīšanas atlikšanu, lēmums tiks pieņemts bez pārkāpēja klātbūtnes.

 • Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība netiek mainīta.

 • Klātienē tiks izskatītas tikai tās administratīvā pārkāpumu lietas, kurās izņemts pārkāpēja transportlīdzeklis.


 

Iesniegumu/lūgumu elektroniski var iesniegt portālā Latvija.lv (sadaļā “E-iesniegums iestādei”) vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz e-pastu kanc.kpp@riga.vp.gov.lv. Iesniegumā jānorāda personas dati un administratīvās lietas (protokola) numurs.


 

Jautājumu gadījumā ar VP RRP Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroju sazinies:

Informatīvais tālrunis 67829155; informatīvais e-pasts sapib@riga.vp.gov.lv

Transportlīdzekļa vadīšana atrodoties alkoholisko dzērienu vai narkotiku ietekmē 67829177

Ceļu satiksmes negadījumi 67829163; 67829191

Citi administratīvie pārkāpumi 67829198, 67829168

Meklēšanas nodaļa, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis atstājis negadījuma vietu 67829234, 67829199


 

Droši prasi inspektoram, kāda ir Tava tālākā rīcība!

Svarīga informācija medību un pašaizsardzības ieroču īpašniekiem!

Valsts policija lūdz ieroču īpašniekus ATBILDĪGI izvērtēt nepieciešamību iegūt:

 • pirmreizējo ieroča iegādes atļauju/ ieroča iegādes atļauju;

 • realizācijas atļauju;

 • ieroču pārvadāšanas atļauju.

Gadījumos, ja tomēr nepieciešams iegūt minētās atļaujas, pirms dodies uz iestādivispirms sazini ar atbildīgajām amatpersonām:

Rīgas reģionā – 67829131

Vidzemes reģionā – 64801732

Latgales reģionā – 65403389

Kurzemes reģionā – 63404546

Zemgales reģionā – 63004230

Vai ar savu Atļauju sistēmas inspektoru pa tālruņa numuru, kurš ir norādīts uz Tavas ieroču atļaujas. Un tad atbilstoši rīkoties pēc inspektora norādēm.

Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro.  (Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50. pants).

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzrauga to, vai personas ievēro pašizolāciju. Tāpat tiek uzraudzītas sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. Valsts policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.

Ja Jūsu rīcībā ir informācija par kādu, kurš neievēro noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, rīkojoties un zvaniet policijai - 110! Jūs esat viena zvana attālumā, lai, iespējams, glābtu kāda cilvēka dzīvību un samazinātu vīrusa izplatību!

Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem iegūsi, zvanot uz vienoto Covid-19 uzziņu tālruni 8345.

 

Aktuālais par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

Papildus informācija - ŠEIT