Latvijā no 2021. gada 11.oktobra līdz 2022. gada 28. februārim izsludināta ārkārtējā situācija, lai apstādinātu straujo saslimstības pieaugumu.

Šobrīd ir atliktas Valsts policijas amatpersonu klātienes iedzīvotāju pieņemšanas, iedzīvotāji tiek aicināti iespēju robežās iesniegumus, sūdzības un citus dokumentus Valsts policijai iesniegt elektroniski vai izmantot telefonisku saziņu, izvairoties no fiziskas policijas klātienes apmeklēšanas. Izņēmums ir situācijas, ja persona ir saņēmusi norādi ierasties klātienē Valsts policijā. 

Policijai ir sagatavots plāns un resursi tiek plānoti tā, lai nodrošinātu valdības pieņemto ierobežojumu pietiekamu un atbilstošu uzraudzību. Policija pastiprināti kontrolēs, lai tiek ievēroti iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi, kā arī turpināsim kontrolēt noteiktās drošības prasības sabiedriskā transporta, tirdzniecības un skaistumkopšanas, ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas, pulcēšanas un pašizolācijas jomās, kā arī citās. Vienlaikus Valsts policijas resursi un turpmākais darbs tiek plānots tā, lai turpinātu nodrošināt arī savu pamatpienākumu izpildiKatrs gadījums tiks vērtēts individuāli.

Svarīgi atcerēties - ja iedzīvotājiem ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, redz vai viņu rīcībā ir informācija par iespējamiem likumpārkāpumiem, tostarp iespējamiem valdības epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumiem, jāzvana 110, nevis jāraksta sociālajos tīklos. Tā policisti varēs ātrāk reaģēt uz saņemto informāciju!

Valsts policija arī atgādina, ka arī iedzīvotāji šobrīd ir policijas sabiedrotais un aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem ierobežojumu ievērošanā un saprotošiem.

Tiesību akti saistībā ar Covid-19

Šobrīd spēkā esošie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi: kopsavilkums

Biežāk uzdotie jautājumi saistībā ar Covid-19:

Ja ir elektroniskais paraksts, iesniegumu, kas apstiprināts ar elektronisko parakstu, varat nosūtīt pa e-pastu:  pasts@vp.gov.lv. Tāpat iesniegumu iespējams iesniegt elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-adresi

Iesniegumā ir jānorāda detalizēta informācija, kas varētu būt noderīga nozieguma vai pārkāpuma atklāšanai, kā arī savi personas dati, adrese un kontakttālrunis.

Ieceļošanas prasības

No 2020. gada 12. oktobra apliecinājuma anketu iespējams aizpildīt tikai elektroniski. Katram ieceļotājam ir pieejams 48 stundu logs, kura laikā, pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas, ir jārod iespēja to aizpildīt un iesniegt elektroniski, piemēram, izmantojot publiski pieejamos interneta resursus.  

Apliecinājumu par Jums var aizpildīt arī trešā persona un informācijas nodošanai var izmantot vairākas iespējas:

 • Nosūtīt saņemto QR kodu Jums e-pastā.
 • Ja e-pasts nav pieejams, QR kodu saturošu ID (burtu un ciparu kombināciju) ar īsziņu var nosūtīt uz Jūsu mobilo tālruni.
 • Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem var nosaukt arī personas datus un apliecinājumu būs iespējams atrast covid.lv sistēmā.

Vai apliecinājums jāaizpilda visiem un katru reizi, iebraucot Latvijas Republikā?

Jā, apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām, izņemot gadījumus, kas īpaši atrunāti Ministru kabineta 360. noteikumos.

Reizi 30 dienās apliecinājumus ir jāiesniedz:  

1.   ES dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas  sauszemes robežu ar citām ES valstīm:

1.1. saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments (tajā skaitā arī autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus ES sauszemes iekšējās robežās, uzrādot nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu);

1.2. bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

1.3. formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās, tas attiecas arī uz personām, kas pavada nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu).

2.   Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju. Ja Valkas novada vai Valgas novada iedzīvotājs atgriežas no valsts, pēc kuras apmeklēšanas nepieciešama pašizolācija, personai jāievēro Latvijā noteiktās prasības. 

 

Kādas ziņas man jānorāda Covidpass.lv, ja pēc ieceļošanas nav jāuzturas pašizolācijā?

Ja pēc ieceļošanas Latvijā Jums nav jāuzturas pašizolācijā, Covidpass.lv būs jānorāda šādas ziņas:

 • Par personu:
  • vārds (vārdi);
  • uzvārds;
  • personas kods (identifikācijas numurs);
  • dzimšanas datums, ja nav piešķirts personas kods (identifikācijas numurs);
  • valstis, kurās persona uzturējusies pēdējo 10 dienu laikā;
 • Par ceļošanas dokumentu:
  • ceļošanas dokumenta izdevējvalsts;
  • ceļošanas dokumenta numurs;
 • Par vakcinējušos vai pārslimojušu personu, attiecībā uz kuru nav piemērojami pašizolācijas nosacījumi - apliecinājumu par sertifikātu vai dokumentu, kas apliecina vakcinēšanos vai pārslimošanu

Kādas ziņas man jānorāda Covidpass.lv, ja pēc ieceļošanas ir jāuzturas pašizolācijā?

Ja pēc ieceļošanas Latvijā Jums ir jāuzturas pašizolācijā, Covidpass.lv būs jānorāda gan iepriekš minētās ziņas par personu, ceļošanas dokumentu un apliecinājumu par sertifikātu, kā arī papildus ziņas par:

 • Par personas ieceļošanu Latvijā:
  • ieceļošanas datums un laiks;
  • ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);
 • Par personas uzturēšanos augsta vai īpaši augsta riska valstī (valstīs) pēdējo 10 dienu laikā:
  • valsts;
  • datums, kad persona izceļojusi no valsts;
 • Personas kontaktinformācija:
  • tālrunis;
  • elektroniskā pasta adrese;
  • dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama, ja personai jāievēro pašizolācija;
  • datums, līdz kuram tiek uzraudzīta personas pašizolācijas, ievērošana.

Kā es varēšu zināt, kādas ziņas man ir jānorāda Covidpass.lv?

Covidpass.lv automātiski noteiks nepieciešamo ziņu apjomu, balstoties uz norādītajām apmeklētajām valstīm un piedāvās lietotājam aizpildīt nepieciešamās ziņas vedņa formā kā līdz šim.

Kā man jāievada uzturēšanās vietas adrese, ja Latvijā es uzturēšos vairākās vietās, piemēram komandējuma gadījumā?

Ievadiet pirmās uzturēšanās vietas adresi norādītajā laukā, savukārt pārējo uzturēšanās vietu adreses un laiku, kurā tur uzturēsieties, norādiet laukā “Piezīmes”.  Ja adreses nav zināmas, tad par pašizolācijas adreses maiņu ir jāpaziņo Valsts policijai, rakstot uz e-pastu pasts@vp.gov.lv.

Ko darīt, ja esmu nozaudējis QR kodu?

Izmantojiet covidpass.lv funkcionalitāti, lai atkārtoti saņemtu QR kodu, izvēloties sadaļu “Atkārtoti nosūtīt QR kodu”.

Vai ir pieejams tālrunis vai e-pasts, ja rodas neskaidrības par anketas aizpildīšanu?

Ja rodas neskaidrības par anketas aizpildīšanu, zvaniet pa tālruni +371 67219111 vai rakstiet e-pastu: pd@ic.iem.gov.lv.

Ja jums ir jautājumi par citām tēmām, kas saistītas ar Covid-19, informāciju variet saņemt vienotajā interneta vietnē covid19.gov.lv vai pa tālruni 8345.

Ko darīt, ja apliecinājumā es neatrodu lauku, lai norādītu informāciju par īpašu situāciju?

Apliecinājumā ir pieejams brīvas formas lauks “Piezīmes”, kurā ierakstiet papildu informāciju par īpašo situāciju (piemēram, ka dodaties uz bērēm, esiet LIAA uzaicināts darbinieks, viesmāklinieks, sportists, diplomāts u.c.)

Ja anketa nav aizpildīta pirms robežas šķērsošanas un neviens nav to pārbaudījis uz robežas, vai tā jāpilda pēc tam?

Jā, aizpildiet apliecinājumu pēc iespējas ātrāk! Par apliecinājuma neuzrādīšanu paredzēta administratīva atbildība ar naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.

Kā rīkoties, ja iesniedzot apliecinājumu, esmu norādījis kļūdainu informāciju?

Lūdzu, aizpildiet apliecinājumu atkārtoti!

Vai QR kodam obligāti jābūt uzrādāmam attēlā (lai var noskenēt) vai arī pietiek ar saņemto ciparu un burtu kombināciju? Vai to var uzrādīt īsziņas formātā?

Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem var uzrādīt arī QR koda saņemto ciparu un burtu kombināciju vai nosaukt savus personas datus.  Atbildīgās amatpersonas sameklēs Jūsu apliecinājumu sistēmā.

Kāpēc pēc anketas aizpildīšanas atnāk paziņojums, ka jāievēro pašizolācija, lai gan esmu atzīmējis anketā, ka tas ir darba brauciens?  

Paziņojumā par pašizolāciju ir norādīts, ka pašizolācija attiecas uz laiku, kurā netiek pildīti darba pienākumi un saistības. Ārpus darba pienākumiem personām ir jāievēro pašizolācija – nedrīkst apmeklēt publiskas vietas, jāvalkā sejas maska u.c. Latvijā noteiktie nosacījumi.

Ko darīt, ja anketa aizpildīta, bet brauciens atcelts?

Nekāda papildu darbība nav nepieciešama.

Cik ilgi tiek glabāti mani personas dati?

Personas datus no iesniegtajiem apliecinājumiem dzēš automātiski pēc 30 dienām.

Kas ir ceļošanas dokuments?

Ceļošanas dokuments ir Jūsu pase vai personas apliecība, kuru izmantojat Latvijas Republikas robežas šķērsošanai.

Kāds ir sods par elektroniskā apliecinājuma covidpass.lv neaizpildīšanu pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas?

Par apliecinājuma neaizpildīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība un naudas sods līdz 2000 EUR.

Kas ir covidpass.lv pārzinis?

Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēmas covidpass.lv pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzrauga sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģē un vērtē iespējamos pārkāpumus. 


Valsts policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.
Saeima lēmusi atbalstīt valdības priekšlikumu un paaugstināt administratīvo sodu gadījumos, kad pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi. Fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro. Sods līdz 2000 eiro piemērojams personām par nepatiesu ziņu sniegšanu. 


Ja ir informācija par Covid-19 prasību pārkāpumu, jāziņo policijai, zvanot uz 110.

Pārkāpumi ceļu satiksmē

Ārkārtējās situācijas laikā par pārkāpumiem ceļu satiksmē Rīgas reģionā, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, ir noteikti ierobežojumi!

 

 • Lietu izskatīšana klātienē nenotiek, kas neietekmēs piemērojamā soda apmēru.

 • Par lēmuma pieņemšanas iespējām bez klātbūtnes, vai arī par iespēju piedalīties klātienē, pārkāpējam tiks izskaidrots, sastādot protokolu.

 • Ja pārkāpējs vēlas, lai lieta tiktu izskatīta viņa klātbūtnē, to uz vietas jānorāda inspektoram vai jālūdz lietas izskatīšanas atlikšana, nosūtot iesniegumu/lūgumu VP Rīgas reģiona pārvaldei.

 • Nesaņemot lūgumu par lietas izskatīšanas atlikšanu, lēmums tiks pieņemts bez pārkāpēja klātbūtnes.

 • Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība netiek mainīta.

 • Klātienē tiks izskatītas tikai tās administratīvā pārkāpumu lietas, kurās izņemts pārkāpēja transportlīdzeklis.


 

Iesniegumu/lūgumu elektroniski var iesniegt portālā Latvija.lv (sadaļā “E-iesniegums iestādei”) vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz e-pastu kanc.kpp@riga.vp.gov.lv. Iesniegumā jānorāda personas dati un administratīvās lietas (protokola) numurs.


 

Jautājumu gadījumā ar VP RRP Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroju sazinies:

Informatīvais tālrunis 67829155; informatīvais e-pasts sapib@riga.vp.gov.lv

Transportlīdzekļa vadīšana atrodoties alkoholisko dzērienu vai narkotiku ietekmē 67829177

Ceļu satiksmes negadījumi 67829163; 67829191

Citi administratīvie pārkāpumi 67829198, 67829168

Meklēšanas nodaļa, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis atstājis negadījuma vietu 67829234, 67829199


 

Droši prasi inspektoram, kāda ir Tava tālākā rīcība!

Svarīga informācija medību un pašaizsardzības ieroču īpašniekiem!

Valsts policija lūdz ieroču īpašniekus ATBILDĪGI izvērtēt nepieciešamību iegūt:

 • pirmreizējo ieroča iegādes atļauju/ ieroča iegādes atļauju;

 • realizācijas atļauju;

 • ieroču pārvadāšanas atļauju.

Gadījumos, ja tomēr nepieciešams iegūt minētās atļaujas, pirms dodies uz iestādivispirms sazini ar atbildīgajām amatpersonām:

Rīgas reģionā – 67829131

Vidzemes reģionā – 64801732

Latgales reģionā – 65403389

Kurzemes reģionā – 63404546

Zemgales reģionā – 63004230

Vai ar savu Atļauju sistēmas inspektoru pa tālruņa numuru, kurš ir norādīts uz Tavas ieroču atļaujas. Un tad atbilstoši rīkoties pēc inspektora norādēm.

Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem iegūsi, zvanot uz vienoto Covid-19 uzziņu tālruni 8345.

 

Aktuālais par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

Papildus informācija - ŠEIT

- Līdz 10 personām telpās.
- Līdz 20 personām ārā.

 

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

- Pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu gan iekštelpās, gan ārā.
- Sabiedriskās ēdināšanas vietas strādā no plkst. 6.00 līdz 23.00 (netiek piemērots no  2021. gada 31. decembra plkst. 23:00 līdz 2022. gada 1. janvāra plkst. 6:00).
- Ēdiena izsniegšana līdzi ņemšanai un ar piegādi ir bez darba laika ierobežojuma.
- Iekštelpās un ārā pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā 4 pilngadīgas personas kopā ar nepilngadīgām personām (taču kopā ne vairāk kā 10).
- Iekštelpās un ārā vismaz 2 m attālums starp personām pie dažādiem galdiņiem, ja starp tiem nav norobežojošās sienas.
- Darbinieki un apmeklētāji pareizi lieto sejas maskas, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.

 

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

- Var iegādāties ēdienu līdzņemšanai vai ar piegādi.
- Lai saņemtu ēdienu līdzņemšanai telpās, vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2.
- Visām personām jāievēro distance un pareizi jālieto sejas maskas.
- Darba laika ierobežojums neattiecas uz sabiedrisko ēdināšanu līdzņemšanai.

- Pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus pilngadīgām personām, kurām nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta. 
- Pašvaldības var lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem.
- Valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus turpina saņemt visi pasažieri, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Nemainās braukšanas maksas atvieglojumi personām ar I un II grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem valstspilsētu organizētajā sabiedriskajā transportā.
- Visu brauciena laiku pasažieri un vadītājs pareizi valkā sejas masku.
- Sabiedriskā transportlīdzekļa aizpildījums ir 80% (85%, ja pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutiem jāuzņem pasažieri).
- Ievēro vispārējos drošības noteikumus, regulāri vēdina transporta līdzekli.

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

- Biļešu personalizācija;
- personalizētas sēdvietas;
- pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu;
- bērniem līdz 12 gadiem sertifikāts nav jāuzrāda;
- bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;
- maksimālais apmeklētāju skaits 500;
- sēdvietās blakus 2 personas no dažādām mājsaimniecībām vai vienas mājsaimniecības pārstāvji (līdz 10 cilvēkiem, t.sk. līdz 4 pieaugušajiem un līdz 6 bērniem); 
- 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
- sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus;
- sēdvietās apmeklētāji pareizi lieto sejas maskas;
- ārpus sēdvietām nepieļauj drūzmēšanos, jāievēro 2 m distance;
- īsteno vispārējos drošības pasākumus.

- Darba laika ierobežojums netiek piemērots naktī no 2021. gada 31. decembra uz 2022. gada 1. janvāri.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

- Nevar apmeklēt klātienē.

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

- Darbību sāk ne agrāk kā 6.00 un beidz ne vēlāk kā 23.00.
- Visi pareizi lieto sejas maskas.
- Vienai personai vismaz 15 m2, ja apmeklētāji stāv norādītajās individuālajās stāvvietās.
- Sēdvietās blakus 2 personas no dažādām mājsaimiecībām vai vienas mājsaimniecības pārstāvji (līdz 10 cilvēkiem, t.sk. līdz 4 pieaugušajiem un līdz 6 bērniem).
- Divu sēdvietu distance. 
- Rindās sēdvietas izkārtotas pamīšus.
- Īsteno vispārējās drošības pasākumus.
- Dievkalpojumi pieejami tikai personām ar vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu.

Darbības laika izņēmumi Ziemassvētkos:
- 2021. gada 19. – 24. decembrī bez darba laika ierobežojuma,
- 2021. gada 25. un 26. decembrī ne vēlāk kā līdz pusnaktij,
- naktī uz 2022. gada 7. janvāri bez darba laika ierobežojuma. 

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

- Dievnamus iespējams apmeklēt līdz 10 apmeklētājiem vienlaikus laikā, kad nenotiek pulcēšanās (dievkalpojumi) vakcinētām/ pārslimojušām personām.
- Vienam apmeklētājam vismaz 15 m2.
- Apmeklētāji lieto FFP2 respiratorus; reliģiskā organizācija nodrošina katram apmeklētājam FFP2 respiratoru.

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

- Pārbauda dalībnieku vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu.
- Ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam no mēģinājuma telpas, 2 m distance (izņemot deju nodarbību laikā).
- Līdz 20 dalībniekiem grupā gan telpās, gan ārā.
- Grupu plūsmas nepārklājas.
- Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

- Var organizēt tikai attālināti.

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

- Pārbauda apmeklētāju vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu:
     - bērniem līdz 11 gadiem sertifikāts nav jāuzrāda;
     - bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
- Visi pareizi valkā sejas maskas.
- Darbu sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā 23.00.
- Darba laika ierobežojums netiek piemērots naktī no 2021. gada 31. decembra uz 2022. gada 1. janvāri.
- Ievēro savstarpēju 2 m distanci.
- Īsteno vispārējos drošības pasākumus.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

- Bibliotēkas, ja iespējams, nodrošina bezkontakta grāmatu apmaiņas pakalpojumu visiem lietotājiem (arī bez vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāta).
- Ja bibliotēka nevar nodrošināt bezkontakta grāmatu apmaiņu, tajā var sniegt grāmatu apmaiņas pakalpojumus apmeklētājiem bez vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāta, ja: 
     - pakalpojums tiek sniegts individuāli vai 1 mājsaimniecībai, 
     - telpās vienlaikus neatrodas citas personas, 
     - bibliotekāram ir vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāts,
     - apmeklējums tiek organizēts pēc iepriekšēja pieraksta,
     - telpā personai vismaz 15 m2,
     - visi pareizi lieto sejas masku un īsteno citus vispārējos drošības pasākumus. 
- Citi kultūrvietu pakalpojumi klātienē nav pieejami.

- Klātienē telpās aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, un atrakcijām (tostarp naktsklubos, akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos).

- Noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. 
- Netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits – to nosaka ne lielāku par atsevišķās pakalpojuma sniegšanas un tirdzniecības vietās pieļaujamā apmeklētāju skaita summu.
- Jāizvieto informācija par kopējo maksimālo apmeklētāju skaitu un par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformācija.
- Tirdzniecības centros ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību virs 7 000 m2 jāuzstāda elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta. 
- Jānodala vakcinēto/ pārslimojušo apmeklētāju plūsma no nevakcinēto/nepārslimojušo plūsmas. 

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

- Pieejamas visas tirdzniecības vietas.
- Tirdzniecības vietās, kuras var apmeklēt tikai vakcinētas/ pārslimojušas personas, jāuzrāda vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāts. 
- Tirdzniecības vietās, kuras var apmeklēt tikai vakcinētas/ pārslimojušas personas, telpās nodrošina 15 m2 vienam apmeklētājam.
- Visās tirdzniecības vietās jānodrošina pareiza sejas masku lietošana.  
- Apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā regulē ar iepirkšanās grozu, ratu, somu u. tml. skaitu.
- Nodrošina telpu vēdināšanu, dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, citu drošības pasākumu ievērošanu.
- Arī ielu tirdzniecības vietās visiem pareizi jālieto sejas maskas.
- Tirdzniecības vietā ir noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
- Darba laiks no 6.00 līdz 23.00 (netiek piemērots no  2021. gada 31. decembra plkst. 23:00 līdz 2022. gada 1. janvāra plkst. 6:00).
- Darba laika ierobežojums neattiecas uz pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietām.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

- Telpās pieejamas šādas tirdzniecības vietas (ar atsevišķu ieeju no āra un apmeklētājiem pieejamā platība nav lielāka par 1500 m2): 
      - pārtikas veikali (70% no sortimenta ir pārtikas, higiēnas preces, dzīvnieku barība, preses izdevumi);
      - aptiekas (arī veterinārās);
      - medicīnas preču tirdzniecības vietas (90% sortimenta ir medicīnas preces);
      - optikas veikali;
      - dzīvnieku barības veikali;
      - preses tirdzniecības vietas; 
      - higiēnas preču veikali (70% no sortimenta ir higiēnas preces);
      - degvielas uzpildes stacijas;
      - reģistrēto autoostu un dzelzceļa staciju biļešu kases.
- Tirdzniecības pārstāvji un klienti pareizi lieto sejas maskas.
- Ne mazāk kā 25 m2 vienam klientam no tirdzniecības telpas.
- Aptiekās, kurās vakcinē pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus, ne mazāk kā 15 m2 vienam klientam.
- Apmeklētāju skaitu regulē ar iepirkšanās grozu, ratu, somu u.tml. skaitu.

- Attālināti iegādāto preču izsniegšanu organizē atsevišķā plūsmā no vakcinētiem/pārslimojušiem klientiem vai ārtelpās. 

- Pieejami tirgi ārā un pastāvīgās āra tirdzniecības vietas.
- Āra tirdzniecībā visiem pareizi jālieto sejas maskas. 

- Ikvienā tirdzniecības vietā ir noteikts atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

- Darba laika ierobežojums neattiecas uz pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietām.

- Darbojas kā ierasts, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
- Pieļaujamas apvienotās grupas no viena bērnudārza, pēc iespējas nodrošinot grupu sastāva nemainību.  
- Pilnībā vakcinētiem/ pārslimojušiem darbiniekiem nav jāveic iknedēļas Covid-19 tests. 
- Darbinieki, kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021.gada 15.novembrim un sertifikātu iegūs līdz 2021. gada 15. decembrim, līdz vakcinācijas sertifikāta saņemšanai turpina darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām. Testu izmaksas darbinieks apmaksā no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju. 
- Bērni bērnudārzā netiek testēti un nelieto sejas maskas, ievēro roku higiēnu.
- Darbinieki visu laiku pareizi valkā sejas maskas un īsteno vispārējos drošības pasākumus.

- Mācību process notiek klātienē, stingri ievērojot vispārējos drošības pasākumus.
- Darbinieki, kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021.gada 15.novembrim un sertifikātu iegūs līdz 2021. gada 15. decembrim, līdz vakcinācijas sertifikāta saņemšanai turpina darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām. Testu izmaksas darbinieks apmaksā no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju. 
- Izglītojamiem veic rutīnas skrīninga testu. No 12 gadu vecuma mudinām vakcinēties arī bērnus. 
- Uzturoties izglītības iestādē, visi izglītojamie un darbinieki pareizi lieto sejas maskas. 
- Nodrošina dažādu klašu un grupu plūsmu nepārklāšanos (izņēmums var būt padziļināto kursu apguvē vidējās izglītības pakāpē).
-  Mācību procesu rotācijas kārtībā var īstenot attālināti ne vairāk kā 5 darba dienas mēnesī 7.-12. klasei, lai izvairītos no dažādu klašu plūsmu pārklāšanās.
- Mācību procesu var īstenot attālināti, ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases izglītojamiem ir mājas karantīnā.

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

- Mācības notiek klātienē, stingri ievērojot vispārējās drošības prasības.
- Pārbauda vakcinēšanās/pārslimošanas sertifikātu.
- Uzturoties iestādē, studējošie un darbinieki pareizi lieto sejas maskas.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

- Mācību process tiek organizēts attālināti.
- Personas, kurām ar konsīlija lēmumu ir atlikta vakcinācija, līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai studiju procesu turpina attālināti.

Bērniem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, interešu izglītībā piedalās: 
- savā klasē/grupā savā skolā,
- individuāli (vai vienas mājsaimniecības ietvaros),
- ārpus savas skolas grupā līdz 20 dalībniekiem,
- ārpus telpām grupā līdz 20 dalībniekiem.

Bērni līdz 12 gadiem var piedalīties klātienes nodarbībās telpās un ārpus telpām:
- savā klasē/grupā savā skolā,
- ārpus savas skolas (grupā līdz 20 dalībniekiem) vai individuāli (vai vienas mājsaimniecības ietvaros), uzrādot skolā veiktā rutīnas skrīninga testu, kam jābūt negatīvam,
- ārpus telpām (grupā līdz 20 dalībniekiem).

Pirmsskolas izglītības pakāpē (bērniem netiek veikti testi):
- bērni savā grupā, 
- bērni jauktās grupās savā bērnudārzā (grupā līdz 20 dalībniekiem),
- ārpus sava bērnudārza – individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros. 

Drošības prasības:
- mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta,
- telpās katram bērnam ir ne mazāk kā 3 m2,
- tiek veikta telpu ventilācija,
- bērnu skaits vienā grupā nepārsniedz 20 (izņemot savā klasē/kursā), bet, ja netiek nodrošināta prasībām atbilstoša telpu ventilācija, bērnu skaits grupā nepārsniedz 10.

Telpās visi pareizi lietotas sejas maskas.

Personas, kurām ir vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts

- Pārbauda dalībnieku vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.
- Ne mazāk kā 15 m2 vienam apmeklētājam no treniņa telpas, 2 m distance.
- Līdz 20 dalībniekiem grupā gan telpās, gan ārā.
- Treniņgrupu plūsmas nepārklājas.
- Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.

Personas, kurām nav vakcinācijas un/ vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāta

- Individuāli ārā bez trenera.

- No 2021. gada 24. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim ieceļot Latvijā no Vācijas, Apvienotās Karalistes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Beļģijas, Īrijas un Krievijas drīkst personas, kas 72 stundu laikā pirms ieceļošanas ir veikušas RNS testu vai 48 stundu laikā pirms ieceļošanas ir veikušas antigēna testu un veiktā testa rezultāts ir negatīvs. Personas, kas nevar pasažieru pārvadātājam uzrādīt negatīvu testu, netiek ielaistas transporta līdzeklī.
- Ja persona ierodas Latvijā ar privāto transporta līdzekli un nav iepriekš veikusi testu, tas ir jāizdara 24 stundu laikā pēc ierašanās.

-Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, tas jāizdara 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē covidpass.lv.