Šobrīd ir atliktas Valsts policijas amatpersonu klātienes iedzīvotāju pieņemšanas, iedzīvotāji tiek aicināti iespēju robežās iesniegumus, sūdzības un citus dokumentus Valsts policijai iesniegt elektroniski vai izmantot telefonisku saziņu, izvairoties no fiziskas policijas klātienes apmeklēšanas. Izņēmums ir situācijas, ja persona ir saņēmusi norādi ierasties klātienē Valsts policijā. 

Gluži tāpat kā līdz šim, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas ierobežošanai noteikto ierobežojumu un aizliegumu ievērošanu, Valsts policija ir gatava turpināt to uzraudzību un kontroli. Ņemot vērā šī brīža situāciju, policija plāno veikt atsevišķus ierobežojumu kontroles pasākumus, kā arī, saņemot informāciju, reaģēs uz iespējamiem likumpārkāpumiem. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli.

Svarīgi atcerēties - ja iedzīvotājiem ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, redz vai viņu rīcībā ir informācija par iespējamiem likumpārkāpumiem, tostarp iespējamiem valdības epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumiem, jāzvana 110, nevis jāraksta sociālajos tīklos. Tā policisti varēs ātrāk reaģēt uz saņemto informāciju!

Valsts policija atgādina, ka šo ierobežojošo pasākumu mērķis ir mūsu visu veselības un drošības jautājums! Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti būt atbildīgiem un neveikt prettiesiskas darbības, kā arī ievērot visus noteiktos piesardzības pasākumus. 

Tiesību akti saistībā ar Covid-19

Šobrīd spēkā esošie Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi: kopsavilkums

Biežāk uzdotie jautājumi saistībā ar Covid-19:

Ja ir elektroniskais paraksts, iesniegumu, kas apstiprināts ar elektronisko parakstu, varat nosūtīt pa e-pastu:  pasts@vp.gov.lv. Tāpat iesniegumu iespējams nosūtīt portālā Latvija.lv (reģistrācija ar internetbankas datiem). To varat izdarīt šajā sadaļā "Iesniegums iestādei" .

Iesniegumā ir jānorāda detalizēta informācija, kas varētu būt noderīga nozieguma vai pārkāpuma atklāšanai, kā arī savi personas dati, adrese un kontakttālrunis.

Ieceļošanas prasības

No 2020. gada 12. oktobra apliecinājuma anketu iespējams aizpildīt tikai elektroniski. Katram ieceļotājam ir pieejams 48 stundu logs, kura laikā, pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas, ir jārod iespēja to aizpildīt un iesniegt elektroniski, piemēram, izmantojot publiski pieejamos interneta resursus.  

Apliecinājumu par Jums var aizpildīt arī trešā persona un informācijas nodošanai var izmantot vairākas iespējas:

 • Nosūtīt saņemto QR kodu Jums e-pastā.
 • Ja e-pasts nav pieejams, QR kodu saturošu ID (burtu un ciparu kombināciju) ar īsziņu var nosūtīt uz Jūsu mobilo tālruni.
 • Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem var nosaukt arī personas datus un apliecinājumu būs iespējams atrast covid.lv sistēmā.

Vai apliecinājums jāaizpilda visiem un katru reizi, iebraucot Latvijas Republikā?

Jā, apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām, izņemot gadījumus, kas īpaši atrunāti Ministru kabineta 360. noteikumos.

Reizi 30 dienās apliecinājumus ir jāiesniedz:  

1.   ES dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas  sauszemes robežu ar citām ES valstīm:

1.1. saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments (tajā skaitā arī autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus ES sauszemes iekšējās robežās, uzrādot nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu);

1.2. bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

1.3. formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās, tas attiecas arī uz personām, kas pavada nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu).

2.   Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju. Ja Valkas novada vai Valgas novada iedzīvotājs atgriežas no valsts, pēc kuras apmeklēšanas nepieciešama pašizolācija, personai jāievēro Latvijā noteiktās prasības. 

 

Kādas ziņas man jānorāda Covidpass.lv, ja pēc ieceļošanas nav jāuzturas pašizolācijā?

Ja pēc ieceļošanas Latvijā Jums nav jāuzturas pašizolācijā, Covidpass.lv būs jānorāda šādas ziņas:

 • Par personu:
  • vārds (vārdi);
  • uzvārds;
  • personas kods (identifikācijas numurs);
  • dzimšanas datums, ja nav piešķirts personas kods (identifikācijas numurs);
  • valstis, kurās persona uzturējusies pēdējo 10 dienu laikā;
 • Par ceļošanas dokumentu:
  • ceļošanas dokumenta izdevējvalsts;
  • ceļošanas dokumenta numurs;
 • Par vakcinējušos vai pārslimojušu personu, attiecībā uz kuru nav piemērojami pašizolācijas nosacījumi - apliecinājumu par sertifikātu vai dokumentu, kas apliecina vakcinēšanos vai pārslimošanu

Kādas ziņas man jānorāda Covidpass.lv, ja pēc ieceļošanas ir jāuzturas pašizolācijā?

Ja pēc ieceļošanas Latvijā Jums ir jāuzturas pašizolācijā, Covidpass.lv būs jānorāda gan iepriekš minētās ziņas par personu, ceļošanas dokumentu un apliecinājumu par sertifikātu, kā arī papildus ziņas par:

 • Par personas ieceļošanu Latvijā:
  • ieceļošanas datums un laiks;
  • ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);
 • Par personas uzturēšanos augsta vai īpaši augsta riska valstī (valstīs) pēdējo 10 dienu laikā:
  • valsts;
  • datums, kad persona izceļojusi no valsts;
 • Personas kontaktinformācija:
  • tālrunis;
  • elektroniskā pasta adrese;
  • dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama, ja personai jāievēro pašizolācija;
  • datums, līdz kuram tiek uzraudzīta personas pašizolācijas, ievērošana.

Kā es varēšu zināt, kādas ziņas man ir jānorāda Covidpass.lv?

Covidpass.lv automātiski noteiks nepieciešamo ziņu apjomu, balstoties uz norādītajām apmeklētajām valstīm un piedāvās lietotājam aizpildīt nepieciešamās ziņas vedņa formā kā līdz šim.

Kā man jāievada uzturēšanās vietas adrese, ja Latvijā es uzturēšos vairākās vietās, piemēram komandējuma gadījumā?

Ievadiet pirmās uzturēšanās vietas adresi norādītajā laukā, savukārt pārējo uzturēšanās vietu adreses un laiku, kurā tur uzturēsieties, norādiet laukā “Piezīmes”.  Ja adreses nav zināmas, tad par pašizolācijas adreses maiņu ir jāpaziņo Valsts policijai, rakstot uz e-pastu pasts@vp.gov.lv.

Ko darīt, ja esmu nozaudējis QR kodu?

Izmantojiet covidpass.lv funkcionalitāti, lai atkārtoti saņemtu QR kodu, izvēloties sadaļu “Atkārtoti nosūtīt QR kodu”.

Vai ir pieejams tālrunis vai e-pasts, ja rodas neskaidrības par anketas aizpildīšanu?

Ja rodas neskaidrības par anketas aizpildīšanu, zvaniet pa tālruni +371 67219111 vai rakstiet e-pastu: pd@ic.iem.gov.lv.

Ja jums ir jautājumi par citām tēmām, kas saistītas ar Covid-19, informāciju variet saņemt vienotajā interneta vietnē covid19.gov.lv vai pa tālruni 8345.

Ko darīt, ja apliecinājumā es neatrodu lauku, lai norādītu informāciju par īpašu situāciju?

Apliecinājumā ir pieejams brīvas formas lauks “Piezīmes”, kurā ierakstiet papildu informāciju par īpašo situāciju (piemēram, ka dodaties uz bērēm, esiet LIAA uzaicināts darbinieks, viesmāklinieks, sportists, diplomāts u.c.)

Ja anketa nav aizpildīta pirms robežas šķērsošanas un neviens nav to pārbaudījis uz robežas, vai tā jāpilda pēc tam?

Jā, aizpildiet apliecinājumu pēc iespējas ātrāk! Par apliecinājuma neuzrādīšanu paredzēta administratīva atbildība ar naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.

Kā rīkoties, ja iesniedzot apliecinājumu, esmu norādījis kļūdainu informāciju?

Lūdzu, aizpildiet apliecinājumu atkārtoti!

Vai QR kodam obligāti jābūt uzrādāmam attēlā (lai var noskenēt) vai arī pietiek ar saņemto ciparu un burtu kombināciju? Vai to var uzrādīt īsziņas formātā?

Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem var uzrādīt arī QR koda saņemto ciparu un burtu kombināciju vai nosaukt savus personas datus.  Atbildīgās amatpersonas sameklēs Jūsu apliecinājumu sistēmā.

Kāpēc pēc anketas aizpildīšanas atnāk paziņojums, ka jāievēro pašizolācija, lai gan esmu atzīmējis anketā, ka tas ir darba brauciens?  

Paziņojumā par pašizolāciju ir norādīts, ka pašizolācija attiecas uz laiku, kurā netiek pildīti darba pienākumi un saistības. Ārpus darba pienākumiem personām ir jāievēro pašizolācija – nedrīkst apmeklēt publiskas vietas, jāvalkā sejas maska u.c. Latvijā noteiktie nosacījumi.

Ko darīt, ja anketa aizpildīta, bet brauciens atcelts?

Nekāda papildu darbība nav nepieciešama.

Cik ilgi tiek glabāti mani personas dati?

Personas datus no iesniegtajiem apliecinājumiem dzēš automātiski pēc 30 dienām.

Kas ir ceļošanas dokuments?

Ceļošanas dokuments ir Jūsu pase vai personas apliecība, kuru izmantojat Latvijas Republikas robežas šķērsošanai.

Kāds ir sods par elektroniskā apliecinājuma covidpass.lv neaizpildīšanu pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas?

Par apliecinājuma neaizpildīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība un naudas sods līdz 2000 EUR.

Kas ir covidpass.lv pārzinis?

Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēmas covidpass.lv pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedriskajā transportā jāievēro drošības pasākumi, kas jānodrošina pārvadātājiem un jāievēro pasažieriem.

Pasažieriem
 • Visiem pasažieriem (arī bērniem no 7 gadu vecuma) obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Sejas maskas jālieto arī taksometros.
 • Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.
 • Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot iedzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri atzīti par kontaktpersonām.
Pārvadātājiem
 • Jānodrošina transportlīdzekļu regulāra dezinfekcija un vēdināšana.
 • Ja nav iespējams nodrošināt fizisku barjeru no pasažieriem, vadītājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu.
 • No rītiem un vakaros, kad ir visvairāk braucēju, iespēju robežās jānodrošina lielākas ietilpības transportlīdzekļi vai jānodrošina papildu transportlīdzeklis. 

Pasažieri ir aicināti izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu un izvēlēties laiku, kad pasažieru ir mazāk, t.i., ne “pīķa” stundās, kad cilvēki dodas uz darbu vai no darba.

Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzrauga sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģē un vērtē iespējamos pārkāpumus. 


Valsts policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.
Saeima lēmusi atbalstīt valdības priekšlikumu un paaugstināt administratīvo sodu gadījumos, kad pārkāptas epidemioloģiskās drošības prasības un pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi vai aizliegumi. Fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro. Sods līdz 2000 eiro piemērojams personām par nepatiesu ziņu sniegšanu. 


Ja ir informācija par Covid-19 prasību pārkāpumu, jāziņo policijai, zvanot uz 110.

Atbildes uz citiem biežāk uzdotajiem jautājumiem iegūsi, zvanot uz vienoto Covid-19 uzziņu tālruni 8345.

 

Aktuālais par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

Papildus informācija - ŠEIT

Arī pēc vakcinācijas pret Covid-19 ir jāturpina ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, tomēr pret Covid-19 vakcinētajām personām paredzēti dažādi atvieglojumi ceļošanai, pasākumu apmeklēšanai, pakalpojumu saņemšana un plašākas iespējas pulcēties, neievērojot vispārējās drošības prasības.

Atgādinām, ka Covid-19 vakcīnas ir droša aizsardzība pret simptomātisku saslimšanu ar Covid-19, taču nav zināms šo vakcīnu efekts uz vīrusa transmisiju sabiedrībā jeb asimptomātiska vīrusa pārnēsāšanas iespēju un nodošanu tālāk citiem. Tas nozīmē, ka vakcinētam cilvēkam var nebūt Covid-19 simptomu, taču viņš var turpināt pārnēsāt vīrusu un apdraudēt citus cilvēkus, kuri vēl nav vakcinēti.
Transmisijas pētījumi turpināsies līdz brīdim, kad būs sasniegts lielāks īpatsvars pret Covid-19 vakcinēto cilvēku.

Pārkāpumi ceļu satiksmē

Ārkārtējās situācijas laikā par pārkāpumiem ceļu satiksmē Rīgas reģionā, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, ir noteikti ierobežojumi!

 

 • Lietu izskatīšana klātienē nenotiek, kas neietekmēs piemērojamā soda apmēru.

 • Par lēmuma pieņemšanas iespējām bez klātbūtnes, vai arī par iespēju piedalīties klātienē, pārkāpējam tiks izskaidrots, sastādot protokolu.

 • Ja pārkāpējs vēlas, lai lieta tiktu izskatīta viņa klātbūtnē, to uz vietas jānorāda inspektoram vai jālūdz lietas izskatīšanas atlikšana, nosūtot iesniegumu/lūgumu VP Rīgas reģiona pārvaldei.

 • Nesaņemot lūgumu par lietas izskatīšanas atlikšanu, lēmums tiks pieņemts bez pārkāpēja klātbūtnes.

 • Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība netiek mainīta.

 • Klātienē tiks izskatītas tikai tās administratīvā pārkāpumu lietas, kurās izņemts pārkāpēja transportlīdzeklis.


 

Iesniegumu/lūgumu elektroniski var iesniegt portālā Latvija.lv (sadaļā “E-iesniegums iestādei”) vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz e-pastu kanc.kpp@riga.vp.gov.lv. Iesniegumā jānorāda personas dati un administratīvās lietas (protokola) numurs.


 

Jautājumu gadījumā ar VP RRP Satiksmes administratīvo pārkāpumu izskatīšanas biroju sazinies:

Informatīvais tālrunis 67829155; informatīvais e-pasts sapib@riga.vp.gov.lv

Transportlīdzekļa vadīšana atrodoties alkoholisko dzērienu vai narkotiku ietekmē 67829177

Ceļu satiksmes negadījumi 67829163; 67829191

Citi administratīvie pārkāpumi 67829198, 67829168

Meklēšanas nodaļa, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis atstājis negadījuma vietu 67829234, 67829199


 

Droši prasi inspektoram, kāda ir Tava tālākā rīcība!

Svarīga informācija medību un pašaizsardzības ieroču īpašniekiem!

Valsts policija lūdz ieroču īpašniekus ATBILDĪGI izvērtēt nepieciešamību iegūt:

 • pirmreizējo ieroča iegādes atļauju/ ieroča iegādes atļauju;

 • realizācijas atļauju;

 • ieroču pārvadāšanas atļauju.

Gadījumos, ja tomēr nepieciešams iegūt minētās atļaujas, pirms dodies uz iestādivispirms sazini ar atbildīgajām amatpersonām:

Rīgas reģionā – 67829131

Vidzemes reģionā – 64801732

Latgales reģionā – 65403389

Kurzemes reģionā – 63404546

Zemgales reģionā – 63004230

Vai ar savu Atļauju sistēmas inspektoru pa tālruņa numuru, kurš ir norādīts uz Tavas ieroču atļaujas. Un tad atbilstoši rīkoties pēc inspektora norādēm.