Mēnešalga:
900 līdz 1109 EUR
Drošība / Glābšanas dienesti / Aizsardzība
Atrašanās vieta:
Bruņinieku iela 72B, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas
 vecākais tiesu eksperts


Profesijas kods – 261903

Vispārējie darba pienākumi:
-    veikt ekspertīzes papillārlīniju pēdu vizualizēšanas izpētes jomā (izpētes objektu apstrāde un pēdu vizualizēšana ar ķīmiskām metodēm un to fiksēšana). Pienākumu pildīšanā ietilpst pastāvīgs darbs ar ķīmiskām vielām, pielietojot fizikāli-ķīmiskās vizualizācijas metodes;
-    darbs ar digitālas pēcapstrādes iekārtām;
-    sagatavot digitālo materiālu ekspertīzei ar foto apstrādes programmu Adobe Photoshop;
-    veikt ekspertīzes daktiloskopiskās identifikācijas izpētes jomā (personas identifikācija pēc roku pirkstu/delnu un basu kāju pēdās esošajām papillārrakstu uzbūves pazīmēm). Pastāvīgs darbs ar optiskām palielināšanas ierīcēm;
-    piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
-    savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
-    akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (fizikālās zinātnes); specializācija – ķīmija tiks uzskatīta par priekšrocību.
-    zināšanas ķīmijas jomā, prasme sagatavot un izmantot ķīmiskajā izpētē nepieciešamos šķīdumus;
-    pieredze fotografēšanā izmantojot digitālo fotoaparātu;
-    labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī vēlams pārzināt Adobe Photoshop;
-    vēlamas svešvalodu zināšanas;
-    spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
-    prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
-    spēja strādāt komandā.


Piedāvājam:
-    stabilu darbu, pilnas slodzes darba laiku, Rīgā, Bruņinieku iela 72b;
-    mēnešalgu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija - 900 EUR, 2.kategorija – 980 EUR, 3.kategorija - 1109 EUR (bruto));
-    apmācību, pieredzējušu ekspertu konsultācijas, kvalifikācijas celšanas kursus t.sk. ārzemēs;
-    iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
-    interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Darba vietas adrese: Rīga (1 vakance)

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 30 aprīlis

Motivētu pieteikuma vēstuli, ar īsu redzējumu par būtiskākajām problēmām Valsts policijas lietojamo IKT risinājumu lietošanā un pārvaldībā Valsts policijā un priekšlikumiem to risināšanā, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67208767.
 
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Pretendentiem jāpiesakās līdz