Mēnešalga:
1010 līdz 1095 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Daugavgrīvas iela 34a, Rīga, LV-1048/ Alīses iela 3a, Rīga, LV-1046

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes

Atbalsta nodaļas vecākais lietvedis

Profesijas kods – 334103

Vispārējie darba pienākumi:

- veikt dokumentu reģistrāciju un nodrošināt to virzību;
- izvērtēt dokumentu dažādos dokumentu pārvaldības posmos, pieņemt lēmumu par dokumentu sākotnējo virzību;
- organizēt dokumentu uzskaiti un glabāšanu;
- konsultēt personas par dokumentu iesniegšanas prasībām un nodarbinātos par dokumentu apriti;
- piedalīties dokumentu pārvaldības procedūru izstrādē, sekot to ieviešanai.
Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze:
Augstākā vai profesionālā vidējā izglītība.

Piedāvājam:
- stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi;
- mēnešalgu EUR no 1010.00 līdz 1095.00 (viduspunkts) (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem, ņemot vērā darbinieka individuālo vērtējumu);
- normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas.


Struktūrvienības adrese:

Daugavgrīvas iela 34a, Rīga, LV-1048/ Alīses iela 3a, Rīga, LV-1046

Pieteikšanās termiņš 2024.gada 30.aprīlis

Dzīves gājuma aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam), motivācijas vēstuli un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: cv@riga.vp.gov.lv , informācija pa tālruni 67219769.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija 1,k-4, Rīga, LV-1026.

Pretendentiem jāpiesakās līdz