Mēnešalga:
900 līdz 1109 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Stabu iela 89, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko ekspertu grāmatvedības ekspertīžu nodaļā (uz darba līguma pamata).
Profesiju klasifikatora kods – 2422 09

Pamatpienākumi:
-    veikt grāmatvedības ekspertīzes (ekonomiskie noziegumi – krāpšana, piesavināšanās, iztrūkumi, novešana līdz maksātnespējai, fiktīva nodarbināšana u.c.);
-    nepieciešamības gadījumā piedalīties dokumentu izņemšanā to glabāšanas vietā, par dokumentu izņemšanu konsultēt procesa virzītājus;
-    piedalīties pasākumos kvalitātes sistēmas uzturēšanai nodaļā;
-    piedalīties jaunu metožu izstrādē un pilnveidošanā;
-    savas kompetences ietvaros sniegt profesionālo palīdzību/konsultācijas procesa virzītājiem.

Amata pildīšanai nepieciešama izglītība un profesionālā pieredze:
-    akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ekonomika vai komerczinības);
-    specializācija – grāmatvedība tiks uzskatīta par priekšrocību;
-    darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā;
-    darbs MS Word, MS Excel vidē;
-    prasme izteikties, tekstu rakstība;
-  prasme organizēt, plānot, spēja formulēt un īstenot prioritātes, pildot amata pienākumus;
-  prasme skaidrot, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros ar amata pildīšanu saistītos jautājumos;
-    angļu valodas zināšanas (lasīšana, saprašana, runāšana).

Piedāvājam:
-    stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā), darba laiks: 08:00-16:30 (izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams piedalīties virsstundu darbā), darba vieta – Stabu iela 89, Rīga;
-    bruto mēnešalgu atbilstoši 12.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija – 900 EUR, 2.kategorija – 980 EUR, 3.kategorija – 1 109 EUR);
-    apmācību (t.sk. starptautiska līmeņa), pieredzējušu ekspertu konsultācijas un padomus;
-    iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
-    interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā.

Pretendentiem uz vakantajām amatu vietām Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldē jāiesniedz pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību (zinātnisko grādu) apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldei, ar norādi “Grāmatvedības eksperts” uz e-pastu: baiba.civcisa@ekspertize.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67208638.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai.
Prasmes
Valsts valodas prasme    latviešu – augstākais līmenis C
Izglītības līmenis    2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Izglītības joma    Grāmatvedība un finanses
Alga    900 – 1 109 EUR
Vakances Nr.    
Uzņēmums    LR Iekšlietu ministrijas Valsts policija
Darba vietas adrese    Stabu iela 89, Rīga, Latvija
Slodze    viena vesela slodze
Darbības joma    valsts pārvalde
Aktuāla līdz    31.12.2021.
Pieteikto vietu skaits    2

Informācija pieejama arī: http://www.ekspertize.vp.gov.lv/index.php?sadala=27&ln=lv#gram

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” (saite: https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam)

Pretendentiem jāpiesakās līdz