Mēnešalga:
1012 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
Personāla vadības nodaļā vecāko speciālistu (profesiju klasifikatora kods – 242307)
(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

- Veikt štatu un personālsastāva uzskaiti, sagatavot nepieciešamos lietvedības dokumentus amatpersonām (tostarp kadetiem) un darbiniekiem pieņemšanai dienestā un darbā, iecelšanai un pārcelšanai amatā, atvaļināšanai no dienesta un atbrīvošanai no darba, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanai, izdienas noteikšanai amatpersonai un citt;

- Veikt personāla informācijas ievadi, uzkrāšanu un regulāru aktualizāciju resursu vadības sistēmā “Horizon”;

- Organizēt nodarbināto personu lietu lietvedību;

- Veikt aprēķinus nodarbināto mēnešalgas noteikšanai amatpersonām (tostarp kadetiem), darbiniekiem (tostarp pedagogiem);

- Nodrošināt nodarbināto nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm;

- Veikt sanāksmju protokolēšanu, lēmumu projektu sagatavošanu, dienesta pārbaužu veikšanu.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlama personāla vadības jomā;

darba pieredze personāla vadībā ne mazāk kā 1 gads, vēlams valsts pārvaldē;

obligātas labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, vienoto resursu vadības sistēmu „Horizon”;

valsts valodas prasmes, kas atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1), vēlamas svešvalodu zināšanas.

Piedāvājam:

stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi Ezermalas ielā 10, Rīgā;

atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai līdz EUR 1012 (bruto)

iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2021.gada 10.decembrim jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule un dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Personāla vadības nodaļas vecākā speciālista amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz