Mēnešalga:
1395 līdz 1585 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Gaujas iela 17, Rīga, LV-1026

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas Personāla pārvaldes

Personāla uzskaites un lietvedības biroja

Personāla lietvedības nodaļas

vecākais speciālists

Profesijas kods – 242307

Vispārējie darba pienākumi:

 • sagatavot visus nepieciešamos dokumentus dienesta un darba gaitas fiksēšanai un realizācijai;
 • veikt Valsts policijas nodarbināto personu lietu noformēšanu;
 • sagatavot dokumentu projektus, izziņas, vēstules un citus dokumentus, kas attiecas uz nodarbināto dienesta/darba tiesiskajām attiecībām;
 • veikt nodarbināto dienesta/darba gaitas uzskaites informācijas ievadi un ievadītās informācijas kontroli Iekšlietu ministrijas un padotības iestāžu vienotajā informācijas sistēmā HORIZON;
 • sagatavot atskaites par lietvedībā esošo struktūrvienību personāla uzskaiti, kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu;
 • sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros Valsts policijas struktūrvienību nodarbinātajiem personāla uzskaites un lietvedības jautājumos.

 Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasme vienlaikus strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju un pieņemt atbilstošus lēmumus;
 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasmes darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, darbības interneta vidē;
 • valsts valodas zināšanas (C1 līmenis).

Piedāvājam:

 • darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku;
 • mēnešalgu no 1395 EUR līdz 1585 EUR saskaņā ar individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju novērtējumu (pēc pārbaudes laika),
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvos aktos noteiktajai kārtībai (pēc pārbaudes laika);
 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgu kolektīvu.

Darba vietas adrese: Gaujas iela 17, Rīga, LV-1026.

Pieteikšanās termiņš –30.04.2024.
Dzīves gājuma aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam), motivācijas vēstuli un izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: cv@riga.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67219769.

Pretendentiem jāpiesakās līdz