Mēnešalga:
1175 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
 Kinoloģijas nodaļā vadītāju (profesiju klasifikatora kods – 1349 10)
(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

- Organizēt un vadīt Valsts policijas Koledžas (turpmāk – Koledža) Kinoloģijas nodaļas (turpmāk – nodaļa) darbu, noteikt nodaļas amatpersonu un darbinieku pienākumu sadali un pārraudzīt to savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

- kontrolēt un ievērot Nodaļas dienesta suņu turēšanas nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem;

- atbilstoši nozares kompetences jomai, uzraudzīt pieaugušo neformālās izglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes un pilnveides procesu, savas kompetences ietvaros iesaistīties šo programmu izstrādes un pilnveides procesā, tai skaitā, praktiski ar piesaistīto dienesta suni;

- plānot, organizēt un nodrošināt pieaugušo neformālās un profesionālās pilnveides izglītības programmas kinologiem, tai skaitā, praktiski ar piesaistīto dienesta suni, kā arī organizēt un veikt informācijas apkopošanu par amatpersonu pieaugušo neformālās un profesionālās izglītības kinoloģijas jomā attīstības jautājumiem; 

- kontrolēt izglītības programmu un mācību satura izveidi, ievietošanu un uzturēšanu IPAS un e-mācību vidē;

- plānot un organizēt Nodaļas rīcībā esošo dienesta suņu darba kondīcijas uzturēšanu, izmantošanas un apmācības metodikas pilnveidošanu, ņemot vērā Valsts policijas vajadzības, attīstības tendences un moderno tehnoloģiju attīstību pasaulē;
- organizēt suņu (kucēnu) testēšanu ar mērķi noteikt to derīgumu apmācībai un turpmākai izmantošanai darbā;
- organizēt dienesta suņu iemaņu pārbaudi ar mērķi noteikt dienesta suņu kondīcijas līmeni un atbilstību noteikto uzdevumu pildīšanai.


Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- profesionālā pieredze kinoloģijas jomā - ne mazāk par vienu gadu;

- vēlama pieredze personāla vadībā;

- izpratne par darbu kinoloģijas jomā, praktiska darba pieredze kinologu un suņu apmācību organizēšanā valsts pārvaldes iestādēs;

- teicamas angļu valodas un vēlamas citas svešvalodas valodas zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē. 

Piedāvājam:

- stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;
- atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai līdz EUR 1175,- (bruto);
- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika. 

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2022.gada 30.jūnijam jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule un dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Kinoloģijas nodaļas vadītāja amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146287, 67219643.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.

Kontaktinformācija : e-pasts kadri@koledza.vp.gov.lv.

Pretendentiem jāpiesakās līdz