Mēnešalga:
835 līdz 952 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
Policijas tiesību katedras vecāko speciālistu
(uz darba līguma pamata)

Galvenie amata pienākumi:

    1. sagatavot katedras nodarbināto dienesta pienākumu izpildes un darba laika uzskaites grafikus un dienesta pienākumu izpildes (darba) laika uzskaites tabulas;
    2. apkopot katedras personāla priekšlikumus par atvaļinājuma grafiku attiecīgajam plānošanas periodam;
    3. protokolēt katedras sēdes vai citas darba sanāksmes, kā arī nodrošināt citu katedras lietvedībā esošo dokumentu pārvaldības organizāciju;
    4. kontrolēt katedras pedagogu slodzes izpildi;
    5. kontrolēt apmācāmo kadetu žurnālu aizpildīšanu;
    6. pēc ievēlēšanas vai iecelšanas Koledžas padomē, metodiskajā, ētikas vai citā komisijā, piedalīties vēlētās vai citas komisijas darbā;
    7. apkopot un iesniegt katedras vadītājam nodarbināto priekšlikumus par nepieciešamo preču, pakalpojumu un pamatlīdzekļu iegādi;
    8. atbilstoši katedras kompetencei, nodrošināt formālo un neformālo izglītības programmu plānu, aprakstu un studiju/mācību satura uzturēšanu e-administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;
    9. nodrošināt, koordinēt, sniegt atbalstu teorijas mācību dienesta vietās izstrādāto mācību un mācību metodisko materiālu satura ievietošanā un uzturēšanā e-administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;
    10. sniegt atbalsta konsultācijas pedagogiem studiju un mācību satura ievadē, uzturēšanā e-administrēšanas sistēmā un e-mācību vidē;
    11. atbilstoši pieprasījumam sniegt informāciju par mācību vērtējumiem e-mācību vidē;
    12. katedras vadītāja uzdevumā sagatavot lekciju un nodarbību plānojumu attiecīgajam plānošanas periodam;
    13. sagatavot un iesniegt katedras vadītājam ziņojumu projektus par nepieciešamajām izmaiņām lekciju un nodarbību sarakstos;
    14. pildīt citus Koledžas vadības un katedras vadītāja rīkojumus un uzdevumus.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- izpratne par izglītības koordinēšanas organizēšanas procesiem izglītības iestādē;
- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;
- pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana kvalitatīvākas darba pienākumu izpildes veicināšanai;
- dokumentu izstrāde un noformēšana atbilstoši lietvedības noteikumiem;
- teicamas latviešu valodas zināšanas;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, kā arī pārzināt Valsts policijas koledžā lietotās informācijas apstrādes programmas un sistēmas, kas saistītas ar darba pienākumus risināmiem jautājumiem.

Piedāvājam:

    • stabilu un interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;
    • konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai (1.kategorija – EUR 835; 2.kategorija – EUR 863; 3.kategorija – EUR 952 (bruto));
    • iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;
    • draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
    • mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem uz minēto amatu CV un pieteikuma vēstuli nosūtīt līdz 2021.gada 30.aprīlim uz e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām – 67146280.
   

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.

Pretendentiem jāpiesakās līdz