Mēnešalga:
835 līdz 1012 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža
aicina pievienoties savam kolektīvam
grāmatvedi Finanšu vadības nodaļā (profesiju klasifikatora kods – 331310)
(uz darba līguma pamata) – uz nenoteiktu laiku.


Galvenie amata pienākumi:

-    veikt uzskaiti par norēķiniem ar pasūtītājiem, prasībām pret personālu, datu klientu ievadīšanu RVS “Horizon”;
-    veikt mācību maksas, atmaksas un mācību kompensācijas uzskaiti, grāmatošanu un kontroli, sagatavot izdevumu aprēķinus mācību programmām un veikt mācību izdevumu aprēķināšanu;
-    veidot vērtības samazinājumu nedrošiem debitoriem;
- veikt līgumu ar pircējiem un pasūtītājiem reģistrēšanu, uzskaiti un kontroli (savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar pasūtītājiem, atlikumu salīdzināšanu pārskata gada beigās), līgumu par izglītības ieguvi un dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē reģistrēšanu, uzskaiti un kontroli;
- veikt ikmēneša apgrozījuma pārskatu sagatavošanu prasībām pret pircējiem un pasūtītājiem, prasībām pret personālu, vērtības samazinājumu nedrošām prasībām, ilgtermiņa saistībām, īstermiņa saistībām pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem, zembilances aktīviem un pasīviem, ieskaita darījumiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- vēlama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas nozarēs);
- ne mazāk kā trīs gadus darba pieredze grāmatveža amatā;
- darba pieredze vai izpratne par darbu valsts pārvaldes iestādē;
- valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
- iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, Power Point, vienoto resursu vadības sistēmu “HORIZON”.

Piedāvājam:

-    stabilu un interesantu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;
-    konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un piešķirtajai kategorijai ; (1.kategorija - 835 EUR; 2. kategorija – 863; 3. kategorija - 1012 (bruto));
-    iespēju attīstīt zināšanas un paplašināt profesionālās iemaņas;
-    veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika);
-    draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
-    mūsdienīgu darba vidi.


Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2022.gada 4.februārim jāiesniedz motivētu pieteikuma vēstule, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam.
Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Finanšu vadības nodaļas grāmatveža amatu” vai e-pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67146277, 67219643.
Sazināsimies ar otrajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem. Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendentu atlasi veiks personas datu pārzinis - Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par_koledzu/personas_datu_aizsardziba

Pretendentiem jāpiesakās līdz