Mēnešalga:
1085 līdz 1265 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Ezermalas iela 10, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

Administratīvās nodaļas Materiāli tehniskā nodrošinājuma grupas

vecāko speciālistu

 (profesiju klasifikatora kods – 4321 02)

(uz darba līguma pamata uz nenoteiktu laiku)

Amata pienākumos ietilpst:

1. organizēt un veikt iestādes materiālo vērtību un pakalpojumu iegādi (Elektroniskā iepirkumu sistēma, cenu aptaujas), pieņemšanu, uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu;

2. organizēt un veikt iestādes materiālo vērtību  norakstīšanu;

3. veikt materiālo vērtību skaitlisko salīdzināšanu;

4. kontrolēt un koordinēt materiālo vērtību racionālu un saudzīgu izmantošanu;

5. uzņemties pilnu materiālo atbildību par iestādes materiālajām vērtībām;

6. sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem apkopot un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamo materiālo vērtību un pakalpojumu iegādi pamatdarbības un studiju/mācību procesa nodrošināšanai;

7. sagatavot dokumentus ar apkopoto informāciju par nepieciešamo preču, pakalpojumu un pamatlīdzekļu iegādi pamatdarbības un mācību/studiju nodrošināšanai;

8. kontrolēt saimniecisko līgumu, kas noslēgti iestādes pamatdarbības un mācību/studiju nodrošināšanai, nosacījumu izpildi;

9. koordinēt un kontrolēt saimnieciskos jautājumus (telpu uzkopšana u.c.) sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru un komersantu;

10. piedalīties iekšējo normatīvo aktu izstrādē sava amata kompetences ietvaros;

11. izpildīt citus nodaļas vadītāja rīkojumus savas kompetences ietvaros;

12. piedalīties noteiktajās komisijās, darba grupās, sagatavot dokumentu projektus un nodrošināt to īstenošanu.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

- vidējā izglītība, vēlama augstākā izglītība;

- vēlama divu gadu profesionālā pieredze līdzīgā amatā, pieredze Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījumu vietu pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību;

- pieredze organizēt un veikt materiālo vērtību un pakalpojumu iegādi, pieņemšanu, uzskaiti, glabāšanu, izsniegšanu un norakstīšanu;

- pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē;

- spēja ātri uztvert informāciju un atbilstoši reaģēt;

- pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana kvalitatīvāka darba pienākumu izpildes veicināšanai;

- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, PowerPoint, dokumentu vadības sistēma NAMEJS, darbības interneta vidē,  kā arī pārzināt Valsts policijas koledžā lietotās informācijas apstrādes programmas un sistēmas, kas saistītas ar darba pienākumus risināmiem jautājumiem;

- vēlama “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

- interesantu darbu valsts iestādē uz pilnu slodzi (40 stundas nedēļā) Rīgā, Ezermalas ielā 10;

- atalgojumu no EUR 1085,00  līdz 1265,00 atbilstoši 7.mēnešalgu grupai un darbinieka individuālās mēnešalgas noteikšanas kritēriju vērtējumam (ņemot vērā profesionālo kvalifikāciju un kompetences, darba sniegumu un darba apjomu);

- iespēju attīstīt un paplašināt profesionālās zināšanas;

- veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

- sociālās garantijas.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2024.gada 31.jūlijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz dzīves un darba gājuma apraksts (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Dokumentus nosūtīt Valsts policijas koledžai, adrese: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014 ar norādi „Konkursam uz Administratīvās nodaļas vecākā speciālista amatu” vai e–pastu: kadri@koledza.vp.gov.lv, tālrunis uzziņām: 67209763, 67209755.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju. Ja Jūs nesaņemat aicinājumu divu nedēļu laikā pēc konkursa beigu datuma, lūdzam uzskatīt, ka esat saņēmuši atteikumu.

Iesniegto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt šī amata konkursa pretendenta atlasi veiks personas datu pārzinis – Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama www.policijas.koledza.gov.lv/lv//par koledzu/personas_datu_aizsardziba.

Pretendentiem jāpiesakās līdz